Jaká témata jsou pro české dvacetileté důležitá?

Spotřeba vody, hrozba jejího nedostatku v České republice a ve světě, digitalizace a vědecká řešení pro zdraví anebo rostoucí trend potřeby péče o starší členy rodiny jsou hlavní milníky veřejného výzkumu společnosti Bayer v České republice, který mezi mladými Čechy připravila výzkumná agentura Kantar.

 

Nedostatek vody je akutní. Češi s nepříznivým stavem chtějí bojovat

Podle výsledků výzkumu agentury Kantar mladí lidé v České republice vnímají nedostatek vody jako závažný problém. Mladí Češi si problém nedostatku vody uvědomují, ale považují ho spíše za globální než domácí téma (87 % celosvětově, 66 % v České republice). Pouze každý pátý se domnívá, že nedostatek vody v České republice se může stát realitou v blízké budoucnosti. Téměř polovina si myslí, že může nastat v dlouhodobém horizontu. Pokud jde o svět, dvacetiletí častěji deklarují, že problémy s vodou nastanou v brzké době.

Kromě obav ale mladí lidé současně přicházejí s opatřeními, jak tento celosvětový trend zlepšit. Podnikají přitom konkrétní kroky ke snížení spotřeby vody – nejčastěji jde o omezení tekoucí vody v koupelnách nebo praní prádla.

Odpovědnost za nebezpečí spojená s nedostatkem vody přičítají mladí Češi především sami sobě a ostatním členům společnosti (59 %). Relativně často odpovědnost připisují také průmyslu (34 %), těžebnímu průmyslu (29 %) a velkým korporacím (26 %). Více než třetina mladých Čechů přiznává, že neví, kolik vody je potřeba například na údržbu běžného firemního serveru (37 %) nebo na vytěžení tuny uhlí (34 %).

Zajímavé je, že podle průzkumu jsou politici za tento nedostatek zodpovědní podle pouhých 19 % dvacetiletých. Na stranu druhou si ale celých 44 % z nich si myslí, že by to měli být právě politici, kdo by měl nedostatek řešit.

 

Opatření na ochranu vody v zemědělském průmyslu

Velký problém s vodou vnímají mladí v zemědělském sektoru. Podle nich by měly tento stav řešit systémy na zadržování vody. A to i v případě, kdy by taková opatření vedla ke zmenšení obdělávaných ploch. Mezi další opatření, která by mohla být zemědělcům nabídnuta, uvádějí dvacetiletí se stejnou četností druhy pěstovaných rostlin. Tedy těch, které se dobře osvědčují v době nedostatku vody, až po nové pěstitelské technologie a zavlažovací systémy. Digitální technologie pro sledování vlhkosti na polích uvádí také každý třetí mladý Čech (32 %).

Šedesát procent mladých Čechů souhlasí s tím, aby zemědělci při nedostatku vody zavlažovali pole. Pouze třetina (34 %) se do jisté míry domnívá, že to nemůže být správné, a 41 % respondentů se domnívá, že zemědělci nyní volí řešení, která zadržují a uchovávají vodu. Každý třetí dvacátník si myslí, že zemědělci používají nové odrůdy rostlin odolné vůči suchu nebo takové, které potřebují méně vody.

Dvě třetiny mladých Čechů je toho názoru, že by tuzemští zemědělci v případě skutečného nedostatku vody dali přednost zavlažování a vyšším výnosům před smířením se s podmínkami a setrváním u nižších výnosů.

Mezi řešeními, která by mohla být zemědělcům nabídnuta, mladí lidé se stejnou četností poukazují na druhy rostlin, které se dobře chovají v době nedostatku vody, na nové technologie pěstování a zavlažovací systémy. Digitální technologie pro sledování vlhkosti na polích uvádí také každý třetí mladý Čech (32 %).

Pokud jde například o názory na mytí auta při nedostatku vody, jsou ostřejší – 83 % dvacetiletých to nějakým způsobem odsuzuje. Pokud jde o jiné kapitoly výzkumu, téměř všichni zaznamenali zvýšení cen potravin (90 %) a tepla (83 %). Snížení hladiny vody v řekách, kanálech a potocích zaznamenalo 80 % dvacátníků. Další příznaky chřadnutí a vysušování jsou jim také docela dobře známy (56–67 % se s některými setkalo). Seznam uzavírá nedostatek balené vody v obchodech.

 

Digitalizace a věda ve zdraví má mezi mladými perspektivu

Druhá část výzkumu směřovala k názoru mladých v oblasti digitalizace zdravotnictví a péče o vlastní zdraví. Právě péče o sebe sama by pak měla být podle společnosti Bayer založena na vědeckých poznatcích a vědeckých řešeních. Podle průzkumu je mezi českými dvacetiletými jednoznačná preference osobního setkání s lékařem (69 %). Je ale současně zajímavé, že Češi jsou zároveň ochotni přijmout radu na dálku v jednoduchých situacích, jako je vystavení receptu nebo základní zdravotní doporučení. Opravdu malé procento respondentů výslovně akceptuje on-line schůzky (4 %) a telekonzultace (4 %).

Více než dvě třetiny (69 %) dvacetiletých si do svého telefonu nainstalovaly aplikace týkající se zdraví, cvičení, stravy nebo měření kalorií. Ženy si výrazně častěji instalují aplikace související se sportovní aktivitou, zatímco muži s obecným fyzickým zdravím. Zajímavé je, že ve skupině mladších dvacetiletých v České republice je výrazně vyšší penetrace aplikacemi týkajícími se duševního zdraví. Více než polovina (53 %) respondentů uvádí, že aplikace mají smysl i pro starší lidi.

Mezi těmi, kteří si nainstalovali aplikace do svých telefonů, jsou na prvních třech místech počítání kroků, počítání kalorií a kalkulačka spálených kalorií. Poměrně oblíbené (asi 30 % a více) jsou další čtyři důvody. Obecně nejoblíbenějšími oblastmi jsou ty, které souvisejí s chůzí/běháním a zpracováním jídla/kalorií. Nejméně častá jsou měření související s ovzduším (znečištění, alergeny).

Přesně polovina z oslovených informuje o svých on-line záznamech získaných z mobilních aplikací svého lékaře. Podle dvacetiletých budou v budoucnu získávat na oblibě především služby spojené s předepisováním léků (eRecepty 49 % a kódy 46 %).

Až dvě třetiny dvacetiletých Čechů se starají o zdraví starších lidí v rodině. Mezi nimi mírně převažují ti, kteří vědí, že jejich svěřenci používají nějaký měřicí zdravotnický přístroj. Znalost o tom deklaruje 53 % pečujících respondentů.

Více než polovina respondentů uvádí, že aplikace mají smysl i pro starší lidi. Odůvodňují to potřebou připomínat chování podporující zdraví a motivovat starší lidi k fyzické aktivitě. Přibližně každý třetí Čech ve věku 20 let si myslí, že starší lidé mohou mít z aplikací prospěch, pokud jde o obecné připomenutí, že mají udělat něco, co souvisí se zdravím (vzít si léky, pohybovat se, pít). Téměř stejně populární (30 %) je mezi mladými přesvědčení, že starší lidé mohou díky aplikacím sledovat také změny ve výkonnosti.

On-line dotazníkové šetření pro společnost Bayer realizovala výzkumná agentura Kantar. Výzkum byl realizován na vzorku 500 osob ve věkové skupině 20–30 let napříč celou Českou republikou, a je reprezentativní z hlediska genderu, vzdělání, zaměstnání, lokality, ale i zapojení v agrární oblasti.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail