Na očkování proti chřipce se letos chystá 12 procent internetové populace

Pro očkování proti chřipce si nejvíce chodí lidé nad 45 let. Ti, kteří tuto možnost nikdy nevyužili, nejčastěji jako důvod uvádějí to, že chřipka jim za to nestojí a raději si ji případně odstonají. Jen něco přes jednu desetinu Čechů aktivních na internetu plánuje nechat se letos očkovat proti chřipce.

Šetření realizované společností Nielsen Admosphere proběhlo metodou on-line sběru na vzorku pětistovky respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let. Možnosti nechat se očkovat proti chřipce už někdy využila téměř jedna třetina (31 %) Čechů aktivních na internetu – 15 % jednou, 16 % dokonce vícekrát. Ve věkové kategorii nad 45 let je očkovaných lidí nejvíce (37 %), v kategorii 15 až 34 let 29 % a nejmenší podíl očkovaných proti chřipce je mezi lidmi ve věku 35 až 44 let (21 %). Mezi těmi, kteří se proti chřipce očkovat nikdy nenechali, je větší podíl žen (75 % oproti 62 % mužů) a lidí žijících na vesnicích (73 %) spíše než ve městech (malá a střední města 69 %, velká města 62 %).

Ti, kteří možnost očkování proti chřipce ještě nikdy nevyužili (69 %), nejčastěji jako důvod uvádějí to, že očkování za to nestojí – jsou ochotni si chřipku případně odstonat (43 %). Tento názor oproti výsledkům z výzkumu z roku 2015, kdy si to myslela třetina respondentů, tedy posílil. Třiadvacet procent potom nevěří, že toto očkování funguje, a 17 % nemá rádo jakékoliv očkování. Dalším důvodem je (pro 16 % dotázaných) obava z vedlejších účinků či komplikací. Oproti roku 2015, kdy se vedlejších účinků obávala jedna čtvrtina, má teď tuto obavu naopak menší procento dotázaných.

Na otázku, zda se letos plánují nechat očkovat proti chřipce, 71 % odpovědělo negativně – opět ve větší míře ženy (77 %) než muži (66 %). Naopak kladně odpovědělo 12 % respondentů, nejvíce z věkové kategorie 45+ let (15 %). Sedmnáct procent respondentů neví, zda se letos očkovat nechají, nebo ne.

Důvodem pro ty, kteří se dříve proti chřipce očkovat nechali, ale letos to neplánují, je nejčastěji to, že z prodělání chřipky nemají obavy. Zhruba pětina z těchto dříve očkovaných Čechů se letos už nenechá očkovat kvůli tomu, že měli z předešlého očkování proti chřipce vedlejší účinky či jiné komplikace. Pro některé je důvodem to, že už mají/půjdou na očkování vakcínou proti covidu-19 a na další očkování letos nechtějí.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail