Co může podle nového průzkumu zvýšit adherenci k očkování?

Výsledky nového průzkumu, který společnost Kantar provedla pro společnost GSK, přinášejí informace nejen o způsobech chování a postojích ke zdraví a fyzické i psychické pohodě lidí starších 50 let, ale i o roli zdravotnických odborníků v procesu rozhodování o očkování.

V červenci a srpnu 2022 bylo v devíti zemích (Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA, Itálie, Španělsko, Německo, Francie, Brazílie, Kanada a Japonsko) dotazováno 9 900 dospělých starších 50 let a 686 zdravotníků na jejich postoje k péči o zdraví, stárnutí a roli zdravotníků při očkování. Jedná se o aktualizaci průzkumu z roku 2021, kterého se zúčastnilo 16 000 dospělých starších 50 let a který se uskutečnil v osmi zemích (USA, Itálie, Španělsko, Německo, Francie, Brazílie, Kanada a Japonsko).

Podle studie dospělí starší 50 let věnují svému zdraví pozornost, cítí se být za něj odpovědní a zdravotníky považují v oblasti péče o zdraví za své partnery. Většina respondentů chodí na pravidelné preventivní prohlídky (81 % dotázaných uvedlo, že ji absolvovalo v posledních 5 letech, což oproti 84 % v loňském roce představuje mírný pokles), vyhledává rady zdravotníků a důvěřuje jim více než jiným zdrojům. V průzkumu GSK z roku 2021 je uvedeno, že zdravotníci jsou nejdůležitějším zdrojem důvěryhodných informací o očkování, a navzdory mírnému poklesu i v roce 2022 zůstávají pro pacienty tím nejspolehlivějším zdrojem informací.

Letošní průzkum však poukázal také na nesoulad mezi dospělými lidmi a zdravotníky, pokud jde o zdroje informací a vliv na očkování:

  • Obě skupiny se shodují, že hlavní motivací pro očkování je ochrana jedince.
  • Ovšem zdravotníci mají za to, že v procesu rozhodování o očkování hrají u pacientů roli spíše požadavky související s cestováním a pracovními povinnostmi či vliv dalších faktorů.
  • Pouze 44 % z nich uvedlo, že minulý měsíc se svými pacienty staršími 50 let hovořili na téma očkování.

 

Dospělí potřebují více podpory a vedení a zdravotníci možná podceňují, jak důležitou roli v tomto ohledu hrají. Zdravotníci zapojení do průzkumu však uvedli jednu hlavní překážku, která jim možná brání – nedostatek času na takový rozhovor. Šedesát pět procent všech dotazovaných zdravotníků se shoduje, že „při rozhovoru s dospělým pacientem jim nedostatek času brání v aktivním navázání debaty o očkování“. Nemají-li dostatek času, nejsou zdravotníci schopni svým pacientům poskytnout vodítko, které potřebují. Nemálo lidí – zejména ženy starší padesáti let – tvrdí, že si přeje vědět, které vakcíny potřebují a proč. Může to vést k vynechání očkování, větší nemocnosti a z ní vyplývajícímu většímu počtu návštěv u lékaře. Jde o začarovaný kruh, který by lepší proočkovanost mohla přerušit.

Jakkoli jsou zdravotníci s notoricky známými přínosy vakcín dobře obeznámeni (například prevence dlouhodobých následků infekce, kolektivní imunita, prevence vzniku epidemie), jen málo z nich si uvědomuje, jak přínosné může očkování jejich pacientů být pro jejich pracovní vytížení, a tudíž i jejich čas. Tím, že očkování přispívá k prevenci šíření infekcí, které končí návštěvou lékaře, může pomoci přerušit tento začarovaný kruh a zajistit zdravotníkům více času na rozhovory o vakcínách, což na oplátku povede ke zvýšené proočkovanosti. Tak vznikne „řádný kruh“ jako zásadní krok na cestě k vytvoření zdravější společnosti.

„Lidé žijí v průměru déle a zjišťují, že si mohou rozšiřovat své obzory a dosahovat vyšších cílů, pokud jim to zdraví dovolí. Tento průzkum nám ukázal, že jak zdravotníci, tak jejich dospělí pacienti obecně chápou, že očkování přispívá k pevnému zdraví. Navzdory tomu však s výjimkou základní vakcíny proti covidu-19 zůstává proočkovanost mezi dospělými dlouhodobě na nízké úrovni. Lepší dialog mezi pacienty a zdravotníky ohledně potřebných vakcín a důvodů pro jejich podání by spolu s ostatními zdravými návyky, jako je kvalitní strava a cvičení, mohl být skutečně přínosný. Snížení dopadu epidemií onemocnění, jimž lze pomocí očkování předcházet, na naše zdravotnictví může také poskytnout více času na rozhovory o vakcínách. Jde o ´řádný kruh´, který je třeba odstartovat ještě dnes,“ uvedla Piyali Mukherjee, VP, head of Global medical affairs divize GSK Vaccines.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail