Jaká bude nadcházející chřipková sezona?

Období od října do prosince je nejvhodnější na očkování proti chřipce. To se doporučuje zejména seniorům a lidem z rizikových skupin, jako jsou například pacienti s chronickým onemocněním nebo s poruchou imunity. Chřipka u nich totiž často vede ke zhoršení základního onemocnění, vzniku dalších komplikací a může být i životu nebezpečná.

Chřipka představuje zvýšené riziko pro více než dva miliony lidí v České republice. Do této skupiny patří nejen senioři, ale také lidé s chronickým onemocněním srdce a cév, astmatici a pacienti s onemocněním plic, ledvin, jater nebo cukrovkou. Patří sem také pacienti po odstranění sleziny a transplantaci krvetvorných buněk stejně jako lidé s vrozenými nebo získanými poruchami imunitního systému, cystickou fibrózou nebo chronickou anémií.

 

Nejohroženější jsou ti nejzranitelnější

Proočkovanost lidí z rizikových skupin proti chřipce je však u nás stále velmi nízká, ostatně to platí i pro celou českou populaci. „Každoročně se u nás nechá proti chřipce očkovat pouze přibližně 20 procent lidí z ohrožených skupin, což je ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi velmi málo. Například ve Velké Británii, Irsku nebo Nizozemsku je to 60 až 75 procent,“ říká MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

Jak moc jsou tyto skupiny pacientů zranitelné, ukazují statistiky. Například u kardiaků je ve srovnání s běžnou populací až 52krát vyšší riziko úmrtí v důsledku komplikací chřipky, u seniorů 60krát a u astmatiků dokonce 120krát. Pokud pacienti trpí plicním a současně kardiovaskulárním onemocněním, riziko, že podlehnou chřipce, je u nich až 435krát vyšší než u zdravých lidí.2,3,4

Chřipka je také velmi nebezpečná pro lidi s diabetem, u kterých je 6krát vyšší pravděpodobnost hospitalizace během chřipkové sezony a je u nich pozorována také výrazně vyšší úmrtnost na chřipku, která se pohybuje mezi 5 až 15 %. „Onemocnění diabetem oslabuje funkci vrozeného imunitního systému, proto jsou lidé s cukrovkou náchylnější k infekcím, včetně chřipky,“ vysvětluje vedoucí Diabetologického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Markéta Kubíčková.

 

Každoroční očkování jako základ prevence

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby bylo očkováno alespoň 75 % populace z rizikových skupin, Česká republika této hranice ale dlouhodobě nedosahuje. Motivovat k očkování proti chřipce se přitom řadu let snaží i české zdravotnické instituce, odborné společnosti a lékaři.

„Každý rok připomínáme zejména rizikovým skupinám pacientů, ale i těm, kteří o ně pečují nebo jsou s nimi v úzkém kontaktu, aby se nechali proti chřipce očkovat. Je to nejlepší způsob prevence, a přestože vakcína nemusí stoprocentně ochránit před nákazou, výrazně snižuje riziko možných zdravotních komplikací, které mohou vést k hospitalizaci nebo dokonce k úmrtí,“ upozorňuje MUDr. Zdeňka Jágrová z Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Jde přitom o zcela zbytečný hazard se zdravím. Vakcíny proti chřipce jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejbezpečnějších a nežádoucí účinky jsou u nich velmi vzácné. Vakcína obsahuje usmrcené formy viru, které nemohou způsobit chřipku, ale aktivují imunitní systém k boji proti živému viru. „I přes oslabení vrozené složky imunity je u diabetiků zachována schopnost reagovat na podání očkovací látky a vytvořit si tak účinnou protilátkovou ochranu. Proto je tak důležité, aby se diabetici proti chřipce očkováním chránili,“ dodává MUDr. Kubíčková.

Nechat se očkovat proti chřipce je možné především u praktického lékaře, ve zdravotních ústavech nebo v očkovacích centrech. Senioři nad 65 let a lidé z rizikových skupin mají tuto vakcínu dokonce plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Od letošního roku mají na ni nárok zdarma také zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví. Všichni ostatní mohou na vakcínu proti chřipce získat příspěvek z preventivních fondů zdravotních pojišťoven nebo u svých zaměstnavatelů.

 

Polovina října – ideální čas na očkování

V minulosti se za optimální období pro očkování proti chřipce považovalo září a říjen. Ukazuje se však, že začátek chřipkové sezony se přesouvá spíše do zimního období. „Protože po očkování postupně ubývá ochranných protilátek, a to výrazněji u seniorů, je velmi důležité i jeho správné načasování. V největší míře by mělo být realizováno během října a listopadu a ideálně dokončeno do konce prosince, tedy v době, kdy obvykle začíná stoupat výskyt chřipky,“ vysvětluje MUDr. Kynčl. Očkování v pozdějším termínu má však stále smysl, je ale třeba počítat s tím, že ochrana proti onemocnění nastoupí až přibližně dva týdny po podání vakcíny.

 

Očkování proti chřipce a covid

Již s nástupem pandemie na jaře 2020 se šíření chřipky zastavilo a v dalších dvou sezonách jsme o ní téměř neslyšeli, což byl důsledek zvýšených hygienických opatření a nošení respirátorů.
S návratem do běžného režimu bychom proto měli letos očekávat mnohem vyšší aktivitu chřipkových virů než v předchozích dvou letech. „Někteří lidé se navíc domnívají, že je očkování proti covidu ochrání i před chřipkou. To však není možné. Jedná se o různé typy virů a kombinovaná vakcína zatím není k dispozici. Vakcínu proti chřipce i vakcínu proti covidu je ovšem možné bezpečně aplikovat v týž den,“ říká MUDr. Jágrová.

 

Nová vakcína je dobrou zprávou pro seniory

Novinkou je vysokodávková vakcína určená seniorům. Tato vakcína obsahuje čtyřikrát vyšší množství antigenu, díky čemuž seniory účinněji chrání před nemocí. U starších lidí totiž protilátky proti chřipce vyprchávají rychleji než u zbytku populace. Česká republika je třetí zemí Evropy (po Německu a Francii), kde je vakcína plně hrazena všem lidem ve věku 65+. U nás je nová vakcína letos k dispozici pouze ve velmi omezeném množství, v příštím roce by už ale měla pokrýt potřeby všech zájemců.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail