Kampaň Sahejtesinaně.cz cílí na včasné poznání rakoviny prsu a varlat
Foto zdroj: Philips

Pětina žen, které v roce 2020 zemřely, podlehla právě rakovině. Uvádí to statistika Zemřelí 2020 Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Rakovina prsu je v Česku v rámci onkologických diagnóz druhou nejčastější příčinou úmrtí. Fatálním důsledkům onemocnění lze přitom často předejít, na což se snaží upozorňovat odborníci i několik neziskových organizací. K těm se nyní přidávají i soukromé firmy – společnost Philips, výrobce zdravotnických technologií, se vytvořením edukačního webu sahejtesinane.cz připojila k dlouhodobé kampani a aktivitám neziskové organizace Loono #prsakoule.

Podle národního onkologického registru nově onemocní rakovinou prsu asi sedm tisíc Češek každý rok a pro přibližně tisíc šest set z nich je tato nemoc smrtelná. Pravidelná samovyšetření, dle věku ženy kombinovaná s návštěvou mamografu a screeningu, dokážou nádor často zachytit již v počáteční fázi (screening dokonce v takzvané fázi 0), což silně zvyšuje pravděpodobnost, že žena bude žít další roky. Při odhalení ve fázi 0 jde o 98% šanci, že žena bude žít i za dalších pět let.

 

Češi výrazně podceňují prevenci

Přestože pravidelné prohlídky mohou zabránit rozsáhlým a často fatálním zdravotním komplikacím, není stále prevenci přikládána dostatečná důležitost. Podle zakladatelky Loono MUDr. Kateřiny Šédové na preventivní prohlídky chodí jen 30 až 40 % Čechů, což je velmi málo. Proč tomu tak je? „Screeningové vyšetření zachytí nádor ještě předtím, než si ho žena nahmatá, tedy ve stádiu 0. Jenže žena pak může mít dojem, že jí nic nebylo, potom přišla na mamograf a rázem je nemocná. Platí to ale samozřejmě přesně naopak: žena už nemocná byla, jen o tom nevěděla, a mamograf jí možná včasným záchytem zachránil život,“ zmiňuje jeden z důvodů MUDr. Petra Steyerová z Radiodiagnostické kliniky VFN v Praze ve své přednášce pro nadaci Loono. „Prevence je péče o tělo i duši, která zajistí, že budeme žít delším a spokojenějším životem. Díky ní předcházíme tomu, že u nás některá onemocnění vypuknou, a když už se objeví, tak zajistíme, že se na ně přijde včas,“ dodává zakladatelka jmenované nadace Kateřina Šédová.

 

Covid krizi prevence ještě prohloubil

MUDr. Jan Křístek, Ph.D., primář oddělení radiologie z Masarykova onkologického ústavu v Brně, v květnu konstatoval, že na mamograf na jejich oddělení přichází přibližně o 40 % žen méně než před covidem. To je alarmující, protože výskyt rakoviny prsu u žen dlouhodobě roste. Každá Češka může chodit od čtyřicátého pátého roku jednou za dva roky na preventivní vyšetření na mamografu; některé zdravotní pojišťovny je hradí dokonce již od čtyřiceti let věku. Proč to tedy nevyužívají všechny ženy? Řada z nich má jednoduše strach: z toho, že jim lékaři skutečně „něco najdou“, že jim rakovinu způsobí záření z mamografu nebo že bude vyšetření bolet. „Záření z mamografu je zhruba stejné, jako když letíte letadlem do Ameriky. A vyšetření je podobně nepříjemné jako návštěva u zubaře nebo gynekologická prohlídka. Tedy nepříjemné, ale ne bolestivé,“ snaží se tyto obavy zmírnit Petra Steyerová. Podle ní se rakovina prsu týká většinou žen od padesáti do sedmdesáti let věku, ročně ale v ČR onemocní i několik set mladých žen. Upozorňuje, že pokud už mladá žena onemocní, nádor obvykle roste relativně rychle. I proto má smysl provádět pravidelně samovyšetření třeba už od dvaceti let.

 

Rakovina varlat – nejčastěji diagnostikovaná forma rakoviny u mladých mužů

Situace není ideální ani mezi muži. Rakovina varlat je nejčastější formou rakoviny u mužů od patnácti do čtyřiceti let. V České republice jsou ročně hlášeny stovky nových případů. Zhoubný nádor nejčastěji postihuje muže, kteří v dětství trpěli kryptorchismem (nesestouplé varle), a ty, co již nádor varlete prodělali, a mají tak vyšší riziko vzniku nádoru v druhostranném varleti. I u mužů je proto důležité pravidelné samovyšetření, jelikož při včasném rozpoznání jakékoliv změny na varleti a brzké diagnóze je tato forma rakoviny poměrně dobře léčitelná.

 

Samovyšetření trvá pár minut a může zachránit život

Jelikož tedy nemoc může postihnout muže i ženy v jakékoli životní fázi, nelze nižší věk považovat za smysluplnou omluvu zanedbávání prevence. Ani zaneprázdněnost člověka neomlouvá, samovyšetření totiž zabere opravdu pouhou chvíli, což akcentuje právě vzdělávací kampaň společnosti Philips na podporu prevence a samovyšetření sahejtesinane.cz.

„Důvodem zanedbávání prevence by nemělo být ani to, že člověk vede zdravý životní styl, natož že je příliš zaneprázdněný. Proto naše kampaň zdůrazňuje, že samovyšetření zabere pouze pár minut. Pár minut, které mohou člověku zachránit život. Stačí si tuto chvíli vyhradit jednou měsíčně, ideálně pravidelně. V naší komunikaci proto doporučujeme samovyšetření spojit s jinou pravidelnou činností, například s holením, které také děláme pravidelně, a navíc se během něj pohybujeme přesně kolem rizikových míst – ženy kolem podpaží, muži kolem varlat,” říká Gabriela Bartošová ze společnosti Philips. Samovyšetření se dá navíc provádět také v páru, uvádí se, že až 30 % všech nálezů objeví právě partneři. „Proto v rámci edukační kampaně sahejtesinane.cz oslovujeme ženy i muže, a zároveň je podporujeme i v tom, aby si preventivní vyšetření prováděli vzájemně,“ dodává Gabriela Bartošová.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail