Zástupci MPO a Zentivy debatovali o významu domácí farmaceutické výroby
Foto zdroj: Zentiva

Společnost Zentiva přivítala v první půlce srpna zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Delegaci tvořili náměstci ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM spolu s Ing. Eduardem Muřickým. Oba v pražském kampusu společnosti Zentiva přijali Nick Haggar, CEO společnosti Zentiva, Pavel Šebek, development director a Soňa Porubská, head of corporate affairs. Tématem setkání bylo především představení Zentivy jako zásadního domácího výrobce léčiv a současně společnosti zaměřující se na výzkum a vývoj v oblasti léků s přidanou hodnotou. Zástupci MPO diskutovali význam domácí farmaceutické výroby, jejího přínosu pro českou ekonomiku, její udržitelnosti a hledali odpovědi na dopady energetické a inflační krize.

Zentiva se neustále snaží zvyšovat povědomí o domácí farmaceutické výrobě a důležitosti její podpory, která by měla vést k větší lékové soběstačnosti podle farmaceutické a průmyslové strategie EU a ČR.

„Poslední roky nám ukázaly, jak důležitá je silná domácí farmaceutická výroba pro kontinuální zajištění dodávek léků českým občanům, jejichž zdraví na nich často závisí. Tuto důležitost si jasně uvědomujeme a naši schopnost zajistit dodávky léků za všech podmínek jsme dokázali zejména v posledních dvou pandemických letech. Právě toto vědomí je v Zentivě motorem, který nás žene kupředu. V současnosti dodáváme na český trh téměř každou pátou předepsanou krabičku léků,“ říká Soňa Porubská, head of corporate affairs společnosti Zentiva.

Význam českého farmaceutického průmyslu je letos jedním z klíčových témat vzhledem k probíhajícímu předsednictví České republiky Radě Evropské Unie, a také kvůli neustálým výzvám, kterým v posledních letech čelí. Po dvou letech pandemie nemoci covid-19 se průmysl nyní potýká s důsledky probíhající války na Ukrajině, dopady inflace, a především pak energetické krize. Ministerstvo průmyslu a obchodu vnímá domácí farmaceutickou výrobu a její podporu jako prioritní, náměstek ministra doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM k tomu uvedl: „Farmaceutická výroba je strategickým průmyslovým odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. Jsme velmi rádi, že společnost Zentiva dále rozvíjí kapacity pro výrobu léčiv v České republice, investuje do výzkumu a vývoje léků s přidanou hodnotou a naplňuje tak důležité dokumenty EU – průmyslovou a farmaceutickou strategii. Soběstačnost EU v klíčových odvětvích průmyslu je aktuálně naší prioritou.“

Zentiva je předním tuzemským výrobcem léků s dlouhou historií – její kořeny sahají více než 530 let do malé lékárny v srdci Prahy. V současné době Zentiva zásobuje český trh téměř 25 miliony balení kvalitních a cenově dostupných léků ročně. Zentiva v České republice zaměstnává přes 1 500 lidí, kteří se denně starají o plynulou výrobu a dodávku léků. Společnost zároveň klade velký důraz na výzkum a vývoj, do kterého také významně investuje. „Inovace jsou cestou k větší efektivitě našeho odvětví. Proto výrazně investujeme do výzkumu a vývoje – v uplynulém roce činily naše výdaje v této oblasti přes 600 milionů korun. Věnujeme se například lékům s přidanou hodnotou, které přináší lepší účinnost, bezpečnost a snášenlivost již známých léků nebo jejich lepší způsob podání či snadnější užívání,“ vysvětluje Pavel Šebek, development director, Zentiva.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail