MPO zařadilo výrobce léků mezi chráněné odběratele plynu
Foto zdroj: Zentiva

Pro výrobu léků je zemní plyn nezbytná komodita. Bez něj není možné léčivé přípravky vyrábět. Kvůli hrozbě nedostatku plynu v zimním období a s ohledem na nutnost zachovat výrobu léčiv pro pacienty v Česku proto Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR změnilo vyhlášku o stavu nouze v plynárenství. Výroba léčivých přípravků a léčivých látek je tak zahrnuta do skupiny F, tedy nejvíce chráněných odběratelů.

„Nesmírně si ceníme přístupu českého ministerstva průmyslu a obchodu, které uznalo, že zachování výroby léčiv je ve veřejném zájmu a je důležité pro fungování zdravotnictví. I nadále jsme připraveni spolupracovat se státem ve zvládání současných nestandardních výzev, které mají vliv na dostupnost léků,“ říká výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Mgr. Filip Vrubel.

Farmaceutické společnosti s výrobou léčivých přípravků nebo léčivých látek v České republice, které chtějí být zařazeny do skupiny F, o to nyní musejí požádat Ministerstvo zdravotnictví ČR. To jednotlivé podněty posoudí a zváží veřejný zájem, a pokud jej uzná, požádá provozovatele distribuční soustavy o zařazení příslušného subjektu do skupiny F. „Naše členské firmy, které vyrábějí léčiva v České republice, žádat MZ ČR o zařazení do skupiny F budou,“ doplňuje Filip Vrubel.

 

Bez plynu vyrábět léky nelze

Zemní plyn je ve farmaceutické výrobě esenciální komodita. Vzhledem ke specifikům výroby léků totiž provoz takové výroby musí fungovat buď úplně, nebo se zastaví. Farmaceutická výroba používá většinu (až 90 procent) odebíraného zemního plynu k úpravě parametrů vzduchu kvůli dodržení správné výrobní praxe. V létě je to zejména odvlhčení vzduchu, v zimě ohřev studeného vzduchu ve výrobních prostorech, ale i pro výrobu páry, která má svou roli v různých fázích výroby.

V ČR se vyrábí i život zachraňující léky a část tuzemské produkce pokrývá také domácí spotřebu léků a v některých skupinách léčiv jako například adrenalin (používaný např. při resuscitaci) jsou tyto přípravky nenahraditelné. Výpadky výroby těchto léčiv mohou mít vliv na jejich dostupnost na českém trhu. Výrobci léků mají navíc morální povinnost zachovat dodávky základních léků. „Dominantní část spotřeby zemního plynu je fixní a souvisí s udržením výrobních a skladovacích podmínek dle správné výrobní praxe vyžadované zákonem o léčivech a prováděcími předpisy,“ vysvětluje Filip Vrubel. „Omezení dodávek plynu by tak bylo spojeno s kompletním přerušením výroby,“ doplňuje.

V podmínkách výrobců v České republice není možné zemní plyn ve výrobě nahradit jiným energetickým zdrojem, protože na trhu neexistuje adekvátní technologie výroby tepla v objemech používaných při výrobě léčivých přípravků (u velkých výrobců u nás například více než dva miliony m3 pro rok 2022).

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail