Společný boj proti epidemii obezity, cukrovky a onemocnění srdce

Vzniká Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění – historicky největší tuzemský  projekt tohoto typu, který spojuje pět center vědecké, výzkumné a klinické  excelence. V jeho rámci budou prestižní instituce pomáhat pacientům  s civilizačními chorobami, které mají v součtu na svědomí násobně víc  životů než nádorová onemocnění. Týmy odborníků z IKEM, Fyziologického  ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Masarykovy Univerzity v  Brně a Univerzity Karlovy budou společně pracovat na hlubším poznání příčin  vzájemně propojených chorob, na vývoji nových léků i větším zapojení moderních  technologií v léčbě. 

V Česku trpí diabetem přes milion lidí a na problémy spojené s tímto onemocněním jich ročně umírá více než 22 000. Kardiovaskulární choroby mají na svědomí více než 36 000 úmrtí ročně. To je hlavní důvod, proč se spojují přední české vědecké a vzdělávací instituce do Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. „Cílem projektu je nejen účinněji  předcházet těmto onemocněním, ale také je co nejefektivněji léčit. Díky němu  budeme schopni mnohem rychleji do praxe promítat poznatky získané  experimentálním výzkumem. Pacienti se tak snáze a efektivněji dostanou k novým  léčebných postupům a opatřením,“ vysvětluje hlavní vědecký koordinátor a iniciátor celého projektu prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie IKEM.

Projekt získal podporu ve výši 1 012 062 000 korun.

 

Očekávané  konkrétní přínosy pro pacienty

Například obézní pacienti s diabetem 2. typu budou moci díky projektu užívat inovativní léky, které by běžně i vzhledem k vysoké ceně vůbec nedostali. Zároveň dostanou možnost se zapojit do komplexního programu, včetně podrobného plánu fyzické aktivity a sledování pokroku i konzultací online. I další nemocní budou mít možnost se zapojit do nejnovějších studií. Diabetici se sníženou funkcí ledvin, kteří musejí aplikovat inzulin několikrát denně, dostanou k dispozici nejmodernější senzory na měření glykémie a bude možné jim s pomocí vědeckých modelů upravit a zjednodušit léčbu. Zlepšení by výzkum měl přinést i skupině pacientů s diabetem 1. typu, kteří trpí syndromem nedostatečného rozpoznávání hypoglykémie (tedy nečekaného prudkého poklesu hladiny cukru v krvi, který může nemocného bezprostředně ohrozit na životě). I pro ně bude národní institut hledat řešení jejich problémů. Projekt se ještě více zaměří i na nemocné s obezitou a fibrilací síní, kterým se již v IKEM věnuje program HOBIT.  Nové možnosti léčby onemocnění srdce a cév, včetně srdečního selhání a srdečních arytmií budou předmětem celé řady experimentálních i klinických programů tohoto institutu.

Každá zapojená instituce bude s ostatními spolupracovat na řešení úkolů, které by měly vést k efektivnějšímu zvládání „epidemie“ civilizačních onemocnění, zejména prostřednictvím

  • hlubšího porozumění společným příčinám úzce souvisejících onemocnění,
  • rychlejšího a efektivnějšího testování účinnosti a bezpečnosti nových léků,
  • zapojení pacientů do nejnovějších studií,
  • lepšího využití moderních technologií v léčbě,
  • příležitosti pro mladé vědce a lékaře,
  • a účinnějších preventivních programů.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail