Podle průzkumu většina spotřebitelů čte etikety doplňků stravy

V nedávno provedeném průzkumu společnosti IPSOS bylo zjištěno, že velká většina spotřebitelů v Evropské unii používá doplňky stravy zodpovědným způsobem. Výsledky průzkumu tak nepotvrdily tvrzení, že řada lidí neví, jak doplňky stravy bezpečně užívat.

Evropská asociace výrobců doplňků stravy Food Supplements Europe (FSE) zadala společnosti IPSOS provedení průzkumu ohledně používání doplňků stravy na vzorku 13 200 dospělých osob ve 14 zemích EU. Průzkum proběhl v období od 17. března do 1. dubna 2022 formou dotazníkového on-line šetření. Výsledky prokazují vysokou míru rozšíření užívání těchto produktů: doplňky stavy někdy použilo 88 % dotázaných a 93 % z nich tak učinilo v uplynulých 12 měsících.

Průzkum dále poukázal na to, že spotřebitelé čtou etikety těchto výrobků a rovněž na to, že informacím na etiketách ve většině případů rozumí. Až 85 % respondentů, kteří uvedli, že doplňky stravy používají, také potvrdilo, že jednoznačně nebo spíše dodržují návod k jejich použití uvedený výrobcem na obalech těchto výrobků. Téměř stejný počet respondentů (82 %) si podle průzkumu vždy nebo většinou na etiketě ověří doporučené dávkování a dobu užívání.

Více než dvě třetiny dotázaných (69 %) souhlasily s tím, že informace na etiketách jsou srozumitelné. Téměř tři čtvrtiny (72 %) dotázaných věří, že doplňky stravy jsou bezpečné a kvalitní, pouze 6 % s tímto tvrzením nesouhlasilo.

Předsedkyně představenstva FSE Martina Šímová uvedla: „Výsledky průzkumu prokazují, že lidé dbají na dodržování pokynů ohledně používání doplňků stravy. Občas se setkáváme s obavami, že spotřebitelé mohou doplňky stravy používat nesprávně, a to jak záměrně, tak neúmyslně. Průzkum provedený společností IPSOS však ukazuje, že tyto obavy nejsou na místě a že spotřebitelé ve velké většině používají doplňky stravy zodpovědně.“

Podle průzkumu je nejčastěji užívaným doplňkem stravy vitamin D, který v uplynulých 12 měsících bralo 46 % dotázaných. Následuje vitamin C (36 %), hořčík (33 %), multivitaminy a minerály (29 %) a omega 3/rybí tuk (19 %).

Více než polovina respondentů (52 %), kteří v uplynulém roce užívali nějaké doplňky stravy, uvedla, že tak činili z důvodu udržení dobrého zdravotního stavu, 45 % je používá k podpoře

imunitního systému. Dalšími často uváděnými důvody suplementace bylo získání energie (29 %), podpora zdraví pokožky, vlasů a nehtů (17 %), zdraví střev a dobrého zažívání (17 %) a pro zdraví srdce a oběhového systému (14 %).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail