Omezení dodávek plynu by mohlo ohrozit dodávky základních léků

Případné omezení dodávek plynu může podle České asociace farmaceutických firem (ČAFF) ohrozit dodávky základních léků. Asociace ve své tiskové zprávě navíc upozornila, že nejen hrozba plynu na příděl, ale i vysoké náklady začínají ohrožovat výrobu léků a dodávky základních léčiv. Evropská asociace Medicines for Europe proto vyzvala v otevřeném dopise evropské ministry zdravotnictví a Evropskou komisi k řešení situace.

Farmaceutická výroba podléhá přísné regulaci a dlouhodobě čelí tlaku na co nejnižší ceny léčiv. Pandemie covidu-19 a válka na Ukrajině navíc enormně zvýšily ceny vstupních surovin i dopravy, a výroba léků za současné regulované ceny je tak již neudržitelná. Upozorňuje na to asociace Medicines for Europe, jež zastupuje evropské výrobce generických a biosimilárních léčiv, a žádá evropské politiky o řešení kritické situace. „Náš průmysl dodává téměř 70 procent léků na předpis za velmi nízkou cenu do zdravotnických systémů Evropské unie,“ uvádí v otevřeném dopise prezidentka Medicines for Europe Elisabeth Stampa. „Náš průmysl ale nemůže fungovat v prostředí, které kombinuje zvýšené náklady a vysokou inflaci s politikou, která neustále snižuje ceny. Vyzýváme proto EU, aby nám pomohla řešit tuto náročnou situaci udržitelnou politikou, která je v souladu s evropskou strategií autonomie,“ dodává Stampa.

Rychlý růst výrobních nákladů může brzy dopadnout na výrobu a zabezpečení dodávek základních léků v EU, jako jsou antibiotika, léky na diabetes, revma, kožní onemocnění, léky na bolest, ale i na některá onkologická či plicní onemocnění.

K dopisu Medicines for Europe se plně připojuje i Česká asociace farmaceutických firem, která sdružuje hlavní výrobce a dodavatele generických a biosimilárních léků v České republice. „Dopady zastavení farmaceutické výroby by byly pro zdravotnictví fatální. Na růst výrobních nákladů upozorňujeme jako asociace již několik měsíců,“ říká výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel a reaguje také na aktuální dění s dodávkami ruského plynu do Evropy. Podle Vrubla je nutné jasně definovat strategické podniky, které i přesto, že nejsou prvky kritické infrastruktury, by měly mít zvláštní postavení s ohledem na svou zásadní roli v zásobování nezbytnými komoditami, protože případný přídělový systém plynu by výrobu léků v Česku zastavil.

Farmaceutickou výrobu, kterou u nás zastupuje sedm členů ČAFF, totiž nelze snížit třeba na třetinu. Vzhledem ke specifikům provozu musí fungovat buď úplně, nebo se zastaví. „I kdyby farmaceutické společnosti snížily objem vyrobených léků, jejich výrobní linky a návazné procesy stále potřebují stejný objem zdrojů. Odběr plynu tak lze omezit jen ve vztahu k podpůrným činnostem, například vytápění administrativních prostor, což bude v jednotlivých případech různé, ale v zásadě maximálně o 20 procent,“ říká Filip Vrubel. „Výrobci léků mají morální i právní povinnost zachovat dodávky základních léků. Farmaceutický průmysl patří podle nás ke strategickému průmyslu a budeme iniciovat jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu, aby dodávky výrobcům léčiv kráceny nebyly,“ doplňuje Vrubel.

Podle pátečního vyjádření ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely zatím dodávky zemního plynu do České republiky omezeny nejsou. „Nedá se vyloučit, že dodávky budou klesat nebo že se zastaví úplně,“ upozornil ale ministr Síkela na pátečním tiskovém brífinku po jednání krizového štábu.

 

Nesoběstačná Evropa

Sektor generických a biosimilárních léčiv čelí v poslední dekádě silnému cenovému tlaku a řadě regulačních opatření stlačující ceny stále níže. Medicines for Europe proto navrhuje evropským politikům konkrétní řešení. Dle představitelů asociace by měla být farmaceutická výroba uznána jako klíčové odvětví Evropské unie (EU), včetně zařazení do nouzových plánů pro dodávky plynu/ropy. Dále by měla Evropa vypracovat a uvést v život reformu modelů nákupu a tvorby cen léčivých přípravků a podpořit investicemi zpracovatelský a farmaceutický průmysl. „Evropa je nesoběstačná v produkci léčivých přípravků. Jako příklad mohu uvést, že každá šestá léčivá látka používaná v Evropě se v EU vůbec nevyrábí. Třeba klíčová surovina pro penicilinová antibiotika se vyrábí v šesti závodech na světě, z toho čtyři jsou v Číně,“ upozorňuje Filip Vrubel.

Medicines for Europe i Česká asociace farmaceutických firem jsou připraveny spolupracovat s Komisí a členskými státy na tom, aby současná krize nenarušila přístup k lékům a jejich dostupnost.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail