Kongres Obalko: Budoucnost balení se rýsuje právě dnes

Kongres Obalko: Budoucnost balení se rýsuje právě dnes

Když organizátoři kongresu Obalko na začátku roku zveřejnili ústřední téma desátého ročníku, patrně netušili, jak bude letos aktuální. „FuturePack: Zaostříme na budoucnost balení“ zní hlavní motiv tohoto ročníku. „Více než kdy jindy je potřeba diskutovat o budoucnosti balení, protože aktuální situace je plná hrozeb. Je třeba znovu promýšlet, jak na ně mohou firmy reagovat nyní i v dlouhodobější perspektivě,“ domnívá se Jeffrey Osterroth, jednatel společnosti ATOZ Group, která kongres Obalko pořádá. Jubilejní ročník největšího českého a slovenského kongresu zaměřeného na obaly a obalové technologie se uskuteční ve dnech 13.–14. října 2022 v Aquapalace Hotelu Prague.

Po pandemii narušení řetězců, nedostatek surovin a válka

Dopolední část programu bude mít globální rozměr, protože právě dění ve světě významně ovlivňuje ekonomiku, výrobu, obchod, logistiku a samozřejmě také balení v Česku a na Slovensku. Vystoupí experti, kteří budou komentovat dětí z pohledu energetiky, materiálové dostupnosti, ekonomiky či lidských zdrojů.

Současnou situaci na trhu výrazně profilovala dvouletá pandemie, která zásadně narušila lety cizelované dodavatelské řetězce napříč světem i Evropou. „Větší důkaz globalizovaného světa jsme si mohli stěží představit. Materiál pro obaly, obaly samotné, komponenty do balicích strojů, to vše se pohybuje z jednoho kontinentu na druhý. Zamrznutí řetězců vedlo k obrovským problémům,“ popisuje Jeffrey Osterroth jeden z rozměrů současné krize, o kterém se bude v dopoledním programu diskutovat. Tento „globální zásek“ se zprvu projevil nedostupností některých surovin a komponent z čistě logistických důvodů. Od loňského roku však sledujeme zásadní propady v dodávkách, po kterých navíc postpandemický svět hladoví. Tato skutečnost a uvolněná rozpočtová politika světových vlád během pandemie vedly k tomu, že ceny rostly a rostou způsobem, který jsme sice v minulosti už zažili, ale v poslední době je naprosto nevídaný.

Výrobci ve zpracovatelském průmyslu, který přetváří suroviny na základní obalové materiály – sklo, papír, plast – čelí od loňského roku masivnímu nárůstu cen energií. Zvláště sklářský a papírenský průmysl nemají příliš možností pro rychlý přechod z konvenčních zdrojů energií k alternativám, jež by energie zlevnily nebo přinejmenším posílily soběstačnost. „Energie jsou proto dalším klíčovým faktorem, který ovlivňuje současnou ekonomickou situaci, a lze se domnívat, že tomu v následujících měsících a možná letech nebude jinak,“ soudí Jeffrey Osterroth. Na toto téma vystoupí především odborníci na energetiku a ekonomiku.

Geopolitický rozměr současného dění pak přišel s nesmyslnou agresí Ruska vůči Ukrajině. V jejím důsledku zaznamenáváme další narušení dodavatelských řetězců, výpadky v dodávkách některých materiálů a komponent, a především výrazné zvýšení nejistoty na evropském kontinentu, což je vždy podhoubím pro růst cen. Roční míra inflace v Česku se pohybuje kolem 15 %, příští rok se předpokládá pokles, přesto Česká národní banka ústy svého designovaného guvernéra Aleše Michla předpokládá návrat k „rozumné“ inflaci kolem dvou procent až za dva roky.

Dalším velkým tématem současnosti, které se bude probírat v dopolední části, jsou lidské zdroje. Navzdory příchodu ukrajinských uprchlíků, kteří mohou pomoci zacelit „díry“ v náborových záměrech firem, se dlouhodobě nedaří sehnat dostatek kvalifikovaných pracovníků pro nejrůznější obory včetně packagingu. Nedostatek pracovníků a rostoucí inflace se také projevují v tlaku na růst mezd. „Na všechna tato témata nám sdělí své pohledy experti v příslušných oblastech. Součástí společného dopoledního programu bude také panelová diskuze,“ říká programová ředitelka kongresu Kateřina Osterrothová.

Speciálně zaměřené workshopy

Vedle naznačeného vývoje, který ovlivňuje ekonomiku jako celek, je třeba stále sledovat aktuální trendy v oboru, protože technologie postupují bleskovou rychlostí. Obaly se musí jednoduše třídit a recyklovat, musí být efektivnější při prodeji produktů, lepší jako zdroj informací pro spotřebitele a musí se dát snáze navrhovat, objednávat a vyrábět. Rozšířená realita, digitální značení, ekodesign, objednávání online, klimatická neutralita jsou jen některé oblasti, kterým se budou věnovat odpolední workshopy. „Workshopy jsou rozděleny do sekcí věnovaných designu a inovaci, technologii a materiálům a udržitelnosti. V každé sekci budou odborné prezentace či panelové diskuze vedené zkušenými, a především odbornými moderátory,“ informuje Kateřina Osterrothová.

Sekce Design & inovace

Sekce Design & inovace představí nejnovější příklady a případové studie obalových inovací, zaměří se na to, jak značky sdělují své inovace spotřebitelům a jak nejlépe uplatnit poznatky spotřebitelů pro holistický přístup k designu obalů.

Sekce Technologie & materiály

Hledání nových obalových materiálů je nyní v centru pozornosti mnoha výrobců. Sekce se zaměří na tyto materiálové inovace z různých úhlů pohledu. Druhou klíčovou linií workshopu budou technologie, jejich uvádění do praxe, ekonomická náročnost i návratnost.

Sekce Udržitelnost

V oblasti udržitelnosti se Česko i firmy samotné zavázaly k přísným cílům. V rámci sekce se bude diskutovat o budoucnosti třídění a recyklace, výhodách a nevýhodách zálohování, ekodesignu produktů a ekomodulaci AOS a významu udržitelného přístupu nejen v kontextu celé společnosti, ale také ekonomiky firem.

Networking i balení v praxi

Kongres není pouze skvělým místem pro čerpání trendů. Očekávaná návštěvnost přes 400 odborných účastníků předpokládá vynikající místo pro navazování nových kontaktů. Tento rozměr akce podporuje specializovaná sekce BizPack, která funguje na principu business speed-datingu, tedy rychlých obchodních schůzek potenciálních obchodních partnerů. Partneři kongresu mohou kontaktovat účastníky z registračních seznamů, návštěvníci samotní pak z informačních stránek na webu kongresu. „Cílem je propojit obě strany trhu – uživatele a poskytovatele obalových řešení,“ vysvětluje Kateřina Osterrothová. Příležitost pro networking přináší také večerní Obalový Business Mixer. Rautové občerstvení včetně výtečných vín nebo piva navozuje příjemnou atmosféru pro pokračování diskuzí s kolegy. Pro účastníky bude připraven také bohatý zábavní program.

Podvečer prvního kongresového dne už tradičně patří Ceremonii Obal roku pro nejlepší obaly. Účastníci mohou nejen pogratulovat nositelům myšlenek na nejlepší obalové inovace, ale také si jejich obaly na místě prohlédnout.

 Poznatky načerpané v první den kongresu optimálně doplňuje sekce Balení v akci, která se koná druhý den. Pohled do zákulisí výroby zprostředkují návštěvy obalových provozů. „Získáte nejen šanci vidět celý výrobní proces a lépe pochopit výhody produktů i celou problematiku, ale zároveň dostanete podruhé šanci diskutovat o otázkách týkajících se obalového průmyslu,“ dodává Kateřina Osterrothová.

Podrobné informace a registrace na kongres: www.obalko.cz

Odběr novinek o kongresu: www.atozregistrace.cz/obalko

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail