Díky akvizici Walmark expandoval a investuje do technologií
Foto zdroj: Walmark

Dva roky od akvizice Walmarku společností Stada třinecký výrobce doplňků stravy investuje do technologií a proniká na nové trhy. Nyní dodává své produkty do více než 70 zemí světa.

Walmark díky akvizici expandoval, nyní dodává své produkty do více než 70 zemí na všech kontinentech světa kromě Jižní a Severní Ameriky. Nově se jedná například o země jako Taiwan, Filipíny, Francie nebo třeba Španělsko, kde má Stada dobré zastoupení. Jedná se o skokový růst. Za největší přínosy akvizice je možné považovat růst nových technologií a další modernizace – například tři nové technologie na kapslování, sachet a stick, automatizace skladu, růst továrny – vznik centra excelence, 60% růst počtu zaměstnanců oproti stavu před akvizicí, export léčiv do dalších zemí.

„Nejvíce mě těší, že jsme dokázali zainvestovat tak, že jsme vybudovali nový prostor a nové technologie na sachet, stick a kapslování a dokončili automatizaci skladu, čímž jsme zvětšili jeho kapacitu,“ říká ředitel společnosti Stada v České republice Tomáš Mihál.
Po akvizici došlo také k navýšení skladovacích kapacit, z původních 4 600 proběhl od akvizice nárůst na 10 000 skladovacích míst. Sklad vedle růstu kapacit zaznamenal také obrovskou modernizaci – klasické retracky vystřídaly automaticky naváděné vozíky, které pomohly zvýšit bezpečnost i efektivitu práce.

Akvizice přilákala do společnosti profesionály z různých oborů, což vedlo k modernizace a celkovému zvýšení efektivity. V rámci managementu došlo k obměně zhruba ze 70 %. To vše vedlo také k příchodu nových talentů z oblastí FMCG, automotive a dalších.

Posun přišel také v péči o zaměstnance. Výrazně se zvýšily investice do personálu, řeší se více bezpečnost práce a ergonomie pracoviště. Z dříve poměrně neefektivního prostředí se stalo dynamické pracoviště.

Do budoucna je v plánu rozšířit výrobní kapacity a přivést na trh další produkty. V horizontu tří let se zvažuje také přístavba v rámci výrobní fabriky, což pomůže také zaměstnanosti v regionu. V současnosti probíhá vývoj 80 nových produktů, které budou směřovat na různé trhy. I to umožnila akvizice. Transferových a vývojových projektů je celkem 87, z toho je 36 transferových a 51 vývojových.

Počet příchozích transferů, tedy přesun výroby produktů z jednoho výrobního zařízení do druhého, se v současné době pohybuje okolo 36. Do Česka směřuje zejména výroba doplňků stravy, právě v tom totiž leží expertíza českého výrobního závodu (centrum excelence). Naopak výroba léčiv míří například do závodu v Srbsku či Německu.

„Silnou stránkou Walmarku i před akvizicí byly vývojové laboratoře. Laboratoř je projektovaná jako maloprovoz (simuluje výrobní podmínky), takže díky této koncepci jsme schopni minimalizovat odchylky během transferu vyvinutého produktu z laboratoře do výroby. Není nutné provádět výrobu optimalizačních šarží na výrobním zařízení, které standardně jdou do likvidace. Zkušený tým vývojářů je schopný realizovat paralelně velké množství projektů,“ říká ředitel výrobního závodu Martin Hefner.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail