Boehringer Ingelheim díky dobrým výsledkům více investuje do výzkumu

Rok 2021 byl pro farmakologickou společnost Boehringer Ingelheim úspěšný, a to navzdory přetrvávajícím problémům s pandemií covidu-19 a nestabilní světové ekonomice.

„Rok 2021 byl dobrým rokem jak pro pacienty, majitele zvířat, tak i pro naši společnost. Tím, že jsme posílili naši kombinovanou pipeline, jsme významně přispěli k našemu cíli měnit k lepšímu životy lidí i zvířat,“ shrnul Hubertus von Baumbach, předseda představenstva společnosti Boehringer Ingelheim. „Velmi intenzivně jsme pracovali také v oblasti výzkumu a vývoje a dosáhli významného pokroku v řadě oblastí, včetně tří označení ‚průlomová terapie‘ udělených americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro inovativní léky v oblasti humánních léčivých přípravků (Human Pharma). V oblasti veterinárních léčiv (Animal Health) jsme položili základy pro vývoj a uvedení nových inovativních řešení pro společenská a hospodářská zvířata v letech 2022 a 2023.“

„Uplynulý rok hodnotíme v době, kdy se do Evropy vrátila válka,“ pokračoval Hubertus von Baumbach. „V myšlenkách jsme se všemi obyvateli Ukrajiny. Agrese proti této zemi je srdcervoucí. Prostřednictvím krátkodobé i dlouhodobé finanční podpory, materiálních darů a dodávek léků se snažíme podporovat ty, kteří hledají útočiště v jiných zemích, i ty, kteří to potřebují přímo na Ukrajině. Mnoho našich zaměstnanců se zapojuje do podpůrných iniciativ také prostřednictvím našeho programu dobrovolnických dnů. Všichni doufáme, že tato hrozná situace brzy skončí.“ Společnost Boehringer Ingelheim poskytla Ukrajině hned na začátku krize dar ve výši 2,5 milionu eur. Dalším krokem je příspěvek jednoho milion eur mezinárodním humanitárním organizacím, a to každý měsíc po dobu jednoho roku.

 

Divize Human Pharma

Čisté tržby z prodeje humánních léčivých přípravků vzrostly o 8,4 % na 15,3 miliardy eur (2020: 14,4 miliardy eur) a tvořily 74 % celkových čistých tržeb. Růst vykázaly všechny regiony a přispěly tak k dobrým výsledkům společnosti Boehringer Ingelheim. V regionu RCV, do kterého patří nejen Rakousko a ČR, ale i více než třicet dalších zemí střední a východní Evropy a střední Asie, rostly tržby v oblasti Human Pharma o 3,6 % těsně pod hranici jedné miliardy na 987,1 milionu eur (v předchozím roce 953,0 milionu eur).

 

Divize Animal Health

Divize Animal Health společnosti Boehringer Ingelheim je světový poskytovatel vakcín, terapeutik a preventivní péče, které chrání zvířata před nemocemi a bolestí. V roce 2021 tato divize na velmi konkurenčním trhu výrazně zvýšila své čisté tržby a vzrostla o 6,2 % s čistými tržbami ve výši 4,3 miliardy eur (2020: 4,1 miliardy eur).

Největšího růstu dosáhla oblast Animal Health v regionu RCV. Čisté tržby se zvýšily o 23,1 % z 134,9 na 166,1 milionu eur, z čehož přibližně 80 % připadá na čtyři hlavní oblasti: Pet Para, Pet Thera, prasata a drůbež.

 

Biofarmaceutika

Společnost Boehringer Ingelheim je jedním z předních výrobců biofarmaceutik, a to jak pro své vlastní portfolio, tak pro partnery v oboru. Šedesát procent klientů divize smluvní výroby biofarmaceutik společnosti Boehringer Ingelheim, známé pod značkou Boehringer Ingelheim BioXcellenceTM, je z 20 největších farmaceutických společností a inovativních biotechnologických firem. Podnikání v oblasti biofarmacie dosáhlo v roce 2021 čistých tržeb ve výši 917 milionů eur (2020: 837 milionů eur), což představuje nárůst o 9,5 %, a to díky silné poptávce po produktech.

 

Investice do hmotného majetku

Společnost Boehringer Ingelheim se i nadále snaží zachovat a zvýšit svůj úspěch na trhu a investuje do špičkových technologií. Na podzim roku 2021 otevřela společnost rozsáhlý výrobní biofarmaceutický závod ve Vídni, v roce 2021 dále investovala do nového vývojového centra pro biofarmaceutické léky (BDC) v německém Biberachu a do závodu na výrobu veterinárních vakcín ve francouzském Lyonu. Celkově dosáhly tyto investice 968 milionů eur.

 

Výhled na rok 2022

Lze předpokládat, že pokračující pandemie covidu-19, geopolitické napětí v Evropě a náročné průmyslové prostředí budou mít na výsledky společnosti Boehringer Ingelheim vliv. Společnost očekává, že v roce 2022 dosáhne mírného meziročního nárůstu čistých tržeb na srovnatelné bázi. Během příštích pěti let plánuje investovat více než 25 miliard eur do svého výzkumného portfolia. Kromě toho jsou plánovány kapitálové výdaje na nové výrobní technologie a špičkovou dodavatelskou síť. Společnost zde v příštích pěti letech plánuje investovat více než 7 miliard eur, což zahrnuje i další rozšiřování výrobních kapacit biofarmaceutik.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail