Zentiva přispěla na zlepšení kvality života osob v chráněných domovech
Foto zdroj: Zentiva

Společnost Zentiva, přední český výrobce dostupných a vysoce kvalitních léčiv, darovala Diecézní charitě Brno 250 000 Kč, která peníze rozdělila mezi projekty chráněných domovů, domácích hospiců a domovů se zvláštní péčí, jež zastřešuje. Alokované finance pomohou s každodenním fungováním služeb a přinesou více pohodlí a bezpečí svým klientům. Dar byl součástí vlastní iniciativy #WeHelpOthers, prostřednictvím které společnost Zentiva pomáhá potřebným.

Zlepšovat kvalitu života je dlouhodobým cílem Zentivy, předního tuzemského výrobce generických léčiv. Díky poskytnutému daru ve výši 250 000 Kč si služby Diecézní charity Brno pořídily pomůcky a zařízení, které výrazně zvedly komfort jejich klientů. Finance byly v první fázi plnění využity například na kyslíkový koncentrátor, rehabilitační pomůcky nebo nouzové vytápění objektů. Zbývající finance budou v druhé fázi investovány dle aktuálních požadavků s cílem dostat je tam, kde je jich skutečně největší potřeba.

„Dar společnosti Zentiva nám pomohl ke zkvalitnění chodu našich sociálních a zdravotních služeb. Zároveň zjednodušil život našim klientům a pomohl také personálu při práci. Nakoupené pomůcky používáme skutečně denně. Jsme moc rádi, že nás Zentiva podpořila a že jí záleží na lidech, o které pečujeme. Pomoc tímto směrem má reálný přínos,“ říká Ladislav Kubiš, Diecézní charita Brno.

„S Diecézní charitou Brno nás spojuje společný cíl zlepšovat kvalitu života lidem v České republice i pocit odpovědnosti za jejich zdraví a bezpečí. Spolupráce je proto pro Zentivu přirozenou formou pomoci, kterou plánujeme v kooperaci s brněnskou Charitou do budoucna dále rozvíjet – otevíráme tímto dveře k dlouhodobé podpoře všech lidí, kteří mohou být společností občas přehlíženi,“ dodává Boris Sananes, generální ředitel Zentivy pro Českou republiku.

Zentiva jako výrobce vysoce kvalitních dostupných léčiv, díky kterým pomáhá lidem žít hodnotnější životy, založila v roce 2020 vlastní iniciativu #WeHelpOthers. Jejím cílem je pomoci potřebným a podpořit zlepšení jejich života tam, kde to skutečně potřebují. Prostřednictvím iniciativy Zentiva darovala mimo jiné 250 000 kusů dezinfekce Sanicor vlastní produkce Potravinovým bankám v době intenzivního šíření covidu-19 v České republice nebo přes 200 000 balení léků směřujících na pomoc občanům Ukrajiny. Aktivity v rámci #WeHelpOthers jsou inspirovány nápady zaměstnanců, kteří sami věnují čas pomoci druhým. Podnikání společnosti Zentiva stojí na důvěře a odpovědnosti a pacienti jsou v jádru všech jejích aktivit.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail