Jubilejní Eastlog zkoumá, jakou cestu ušel člověk v logistice

Jubilejní Eastlog zkoumá, jakou cestu ušel člověk v logistice

Letošní 25. ročník mezinárodního logistického kongresu Eastlog nese podtitul Homo logisticus. „Podobně jako jiná odvětví se logistika masivně automatizuje, robotizuje a digitalizuje, ale klíčovou roli zastává stále člověk, bez kterého by se procesy skladování či dopravy pravděpodobně vůbec neobešly,“ říká Jeffrey Osterroth, jednatel společnosti ATOZ Group, která kongres pořádá. Role člověka v logistice byla citelná zejména v posledních dvou letech, kdy „řádil“ covid, který vyřazoval z práce celé směny skladníků, řidiče nebo dispečery. Stále však bylo nutné dodat materiál do výroby, zboží do obchodů, palivo na čerpací stanice, do elektráren a továren. Nebýt lidí, jejich nasazení a odhodlání, nebylo by to možné.

Dříve než se Evropané dokázali plně vypořádat s pandemií, zachvátil kontinent další „problém“. Válka vedená na Ukrajině opět vyžaduje zvládnuté logistické toky. „Vracíme se tak k podstatě logistiky, tedy k disciplíně, jež zajistí, že vše potřebné bude ve správný čas na správném místě. Bohužel nám tuto podstatu logistiky připomíná válka,“ dodává Jeffrey Osterroth. V této době, která je plná existenciálních výzev, přinese Eastlog bohatý program s desítkami řečníků, prohlídkami skladů, obvyklým business mixerem nebo organizovanými schůzkami obchodních partnerů.

Jaká je a bude role člověka v logistice

V úvodu čeká účastníky moderovaný rozhovor, o kterém jeho hlavní protagonisté nechtějí hovořit jako o duelu. Radek Špicar je představitelem Svazu průmyslu a dopravy a Josef Středula Českomoravské konfederace odborových svazů. Oba představitelé ukazují, že pohled odborářů na budoucnost práce a průmyslníků na potřeby pracujících se nemusejí pouze rozcházet. Klíčoví představitelé dvou zdánlivě odlišných světů si velmi dobře uvědomují, že výzvy, které před průmyslem i logistikou stojí, nelze řešit „tradičním konfliktem“, ale spoluprací, hledáním styčných bodů, vzděláváním, využíváním technického a technologického potenciálu a důkladnou přípravou na budoucnost.

V následující prezentaci se Michal Šmíd (Amazon) a Pavel Sovička (Panattoni) zamyslí na tím, jaký je dopad robotizace logistických nemovitostí na zaměstnance. Amazon ve spolupráci s Panattoni buduje v Kojetíně robotické centrum, které bude v mnoha ohledech jiné než distribuční centrum v Dobrovízi, které vzniklo před přibližně sedmi lety. Změní robotizace a automatizace provozů nároky na počty zaměstnanců v logistice či na jejich dovednosti?

I panelová diskuse v hlavním dopoledním programu se zaměří na téma Homo logisticus. Vystoupí např. Michal Harásek (Tymbe), Roman Kmec (Lidl Česká republika), Jiří Kristek (Cushman & Wakefield) či Jan Polter (Dachser Czech Republic). Proč je v logistice stále nutný tak velký podíl lidské práce? Jaké typy logistických provozů lze plně automatizovat nebo robotizovat? Změnila pandemie způsob, jak člověk vykonává práci v logistice? Na jaké pozice směřují lidé, kterým vzal práci stroj nebo software?

Následovat bude společný oběd a během této pauzy se uskuteční desítky organizovaných schůzek v rámci tzv. Bizlogu. Jde o oblíbenou speed-datingovou platformu, kdy obchodní partneři během deseti minut poznají, zda má smysl si naplánovat další obchodní schůzku a zahájit hlubší spolupráci.

Případové studie: automatizace v hlavní roli

Odpolední program se rozdělí do série workshopů. Digilog se zaměří na automatizaci a digitalizaci logistických procesů a zahájí jej Tomáš Kubica (Škoda Auto). Přednášející představí specifika logistického procesu v souvislosti s nástupem elektromobility. Budou zmíněny nové nároky na logistiku při zabezpečení skladování a manipulace s díly pro výrobu elektrovozů, včetně dopadů na změnu kvalifikace personálu.

Další část programu bude věnována robotizaci ve společnosti Greiner Packaging. Její zástupce Stanislav Čakovský a Dušan Čakovský (4IGV) na straně dodavatele představí projekt implementace čtyř plně autonomních vozíků značky Agilox od společnosti 4IGV v závodě Greiner Packaging v Louce u Chomutova. Automatizace měla výrazný dopad i na snížení mzdových nákladů, návratnost investice činí čtyři roky.

Další projekt automatizace byl ve svém čase prvním v Evropě. Týká se propojení technologií Radioshuttle a automatických retraků Autopilot. Případová studie společností Linea Nivnice a Toyota Material Handling CZ popíše plně automatizovaný sklad, kdy se zboží od výroby a balení přes zaskladnění až po vyskladnění a expedici nedotkne lidská ruka. Přednášet budou Jaromír Oliva (Linea Nivnice) a Aleš Hušek (Toyota Material Handling CZ).

Digitalizace logistických procesů ve společnosti Dexis Slovakia bude předmětem zájmu Marcela Mitošinky z téže společnosti a Pavla Motana (K2 Atmitec). Příběh Dexis Slovakia by se dal s nadsázkou popsat jako cesta od prvobytně pospolné logistiky v roce 2005 k moderní logistice 21. století, v této firmě se změnilo opravdu mnohé.

Případová studie společností Kiekert-CS a Still ČR popíše automatizované řešení dopravy ze skladu do výroby. Hybridní provoz, zvládání velmi úzkých uliček a ostrých zatáček, třísměnný provoz. Jen některé z výzev, které bylo třeba řešit. Vystoupí Petr Kuchyňa (Kiekert-CS) a Filip Šustek (Still ČR).

Proměny retailu a role e-commerce

Workshop Retailog zacílí na maloobchod, jeho dodavatele a e-commerce. O tom, jakou cestu urazil Plzeňský Prazdroj k automatizované logistice, pohovoří David Udal, který zmíní nejen nedávné projekty (Control Tower, mobile direct store delivery, AGV v Nošovicích), ale také právě stavěný plně automatický sklad v Plzni či budoucí projekty v oblasti pickingu, automatické nakládky nebo vysokohustotního skladování.

Společnost eD’ system má v nabídce přes 150.000 produktů od více než 500 světových značek a denně ze skladu odbaví na 10 000 zásilek. Přednáška by měla účastníky přesvědčit o tom, že není třeba vydávat vysoké částky, aby logistika a navázané procesy fungovaly správně a efektivně. Přednášet budou Michal Pavlorek (eD’ system) a Lubomír Veselý (Grit).

Mapo Medical se zabývá prodejem a distribucí spotřebního materiálu pro zdravotnictví, lázeňství a ošetřovatelství. Potřebuje kvalitní skladovací zázemí, ale také velmi dobrou dostupnost na páteřní komunikace a rychlý dojezd v rámci městské logistiky. Pro logistiku poslední míle si proto firma zajistila doslova poslední metry v logistickém areálu CTPark Prague East. Z Nupak firma distribuuje ochranné pomůcky, zdravotnický materiál nebo testy na koronavirus. Podrobnosti přiblíží Pavel Brauner, Josef Krajčí (oba Mapo Medical) a Michal Bujárek (CTP).

Food waste neboli plýtvání potravinami je fenomén, který představuje problém pro český retail i pro celou společnost. Boj proti němu v rámci strategie udržitelnosti patří k dlouhodobým prioritám i řetězce Penny, který mj. spolupracuje s Českou federací potravinových bank, jež má od jara v Dubči u Prahy nové logistické centrum. O tom, jak funguje logistika potravinových bank a jak může přispět k redukci objemu vyhazovaných potravin, bude mluvit Jaroslav Koláček (Penny).

Proklatě dynamická e-commerce. Tak zní „pracovní“ název panelové diskuse, v níž se představí Tomáš Anděl (Alza.cz), Barbora Habětínková (ShipMonk), Aleš Malucha (Rohlik.cz), Daniel Mareš (Wedo), Jan Palek (GLP) a Pavel Včela (GLS CZ). Jistě padnou následující otázky: Kde získat nové kurýry a „nekrást“? Pomáhají výdejní boxy řešit výzvy spojené s logistikou poslední míle? Jaké jsou udržitelnější dopravní formy pro B2C doručování? Nakolik do logistiky e-shopů vstoupil strojový fullfilment? Jaké jsou překážky pro větší automatizaci a robotizaci logistických procesů v e-commerce?

Kulatý stůl pro personalisty

Protože tento ročník Eastlogu se prioritně zaměřuje na oblast lidských zdrojů, vrací pořadatelé do hry oblíbený workshop minulých ročníků, totiž HRlog. Letos je koncipován jako kulatý stůl, k němuž budou přizváni nejen personalisté, ale všichni, kteří mají zájem sdílet inspiraci a názory spojené s pracovním trhem. Ten byl už za předpandemických časů řádně přehřátý, zásadní změny pak přinesla právě dvouletá pandemie a nyní je tu další turbulence v podobě války na Ukrajině.

Logistický trh by mohl dále růst, jistou brzdu však představuje právě nedostatek pracovní síly. Co firmám pomáhá? Jak získávají zaměstnance a jak funguje onboarding v současných „rychlých časech“? Pomáhá automatizace a robotizace? A jaká bude budoucnost člověka v logistice? Jen některé z otázek, které během HRlogu bezesporu zazní.

Po zelené k prosperitě

Greenlog, to je závěrečná sekce prvního dne Eastlogu a její název dostatečně vypovídá o zaměření. Alan McKinnon (Kühne Logistics University) otevře tématem, které se zdá nyní ve svém cíli nedostižné: Net-Zero Logistics. Co přesně znamená „čistá nula“ v kontextu logistiky? O kolik můžeme snížit emise do roku 2050? A (jak) může logistický sektor přispět k „negativním emisím“, tedy k odstranění skleníkových plynů, které se již v atmosféře nacházejí.

Profesor Vladimír Kočí si ve svém vystoupení předsevzal nelehký úkol, totiž posoudit, zda a nakolik jsou vybrané logistické projekty opravdu udržitelné. „Vodítkem“ mu budou principy analýzy LCA, díky nimž lze lépe rozeznat, zda konkrétní inovace opravdu vedou k výsledkům příznivým pro životní prostředí, nebo jsme svědky „zeleného vymývání mozků“, pro které se vžil výraz greenwashing. Konkrétně se zaměří na test LNG vozidel, na kterém spolupracovaly společnosti Budějovický Budvar a Iveco. Dále se bude věnovat elektromobilitě v kurýrní dopravě, což je společná inovace firem ChargeUp a DPD. Poslední projekt, který vstoupí do „LCA výhně“, bude posouzení udržitelnosti skladového prostoru.

V závěru účastníky čeká panelová diskuse, kdy se v souladu s pracovním názvem debaty – Jdeme po zelené – vydají na trasu lemovanou „zelenými“ sklady, firmami, zdroji energie nebo obaly. V diskusi se panelisté pokusí zodpovědět např. tyto otázky: Jak se firmy vypořádávají s požadavky na dopravu ohleduplnější k životnímu prostředí? Kde jsou největší rezervy při hledání úspor energií? Prospěje českému průmysl zelená tranzice, nebo jí bude spíše trpět? Jaké rychlé, efektivní a ekonomicky nenáročné kroky lze udělat pro „zelenější“ firmu? Debatovat budou Jan Hyťha (Hopi Holding), Gaël Gonzalez (LPR – La Palette Rouge), Petra Lippertová (DS Smith Packaging), Pavel Pánek (Budějovický Budvar) či Martin Baláž (Prologis).

Zábava i logistika v praxi

Homo logisticus je samozřejmě také homo entertainicus, a proto večerní program bude patřit zábavě. Návštěvníky kongresu čeká tradiční Logistický Business Mixer, jenž pravidelně navštěvuje 200 až 250 VIP logistiků, kteří se rádi baví při živé hudbě, výtečném občerstvení, vybraných drincích a zábavném programu.

Druhý den Eastlogu pokračuje návštěvami logistických provozů. Cílem je po prvním (spíše teoretickém) dni představit logistiku v praxi. V minulých letech zájemci zavítali do výrobních a logistických provozů např. společností Lidl Česká republika, Coca-Cola HBC, Hopi Holding, Globus, Sécheron Tchequie, Smurfit Kappa, Pivovar Velké Popovice, MD logistika, DHL Express, Kiekert-CS, Thimm pack’n’display nebo Yusen Logistics.

Registrace na kongres je zdarma pro uživatele logistických služeb:

www.eastlog.cz/registrace


Eastlog 2022: Dosud zveřejnění řečníci:

 • Alan McKinnon, Kühne Logistics University
 • Aleš Hušek, Toyota Material Handling CZ
 • Aleš Malucha, Rohlik.cz
 • Barbora Habětínková, ShipMonk
 • Daniel Mareš, Wedo
 • David Udal, Plzeňský Prazdroj
 • Dušan Šutka, 4IGV
 • Filip Šustek, Still ČR
 • Gaël Gonzalez, LPR – La Palette Rouge
 • Jan Hyťha, HOPI Holding
 • Jan Palek, GLP
 • Jan Polter, Dachser Czech Republic
 • Jaromír Oliva, Linea Nivnice
 • Jaroslav Koláček, Penny
 • Jiří Kristek, Cushman & Wakefield
 • Jiří Mlích, Hopi Holding
 • Josef Krajčí, Mapo Medical
 • Josef Středula, Českomoravská konfederace odborových svazů
 • Lubomír Veselý, Grit
 • Marcel Mitošinka, Dexis Slovakia
 • Martin Baláž, Prologis
 • Michal Bujárek, CTP
 • Michal Harásek, Tymbe
 • Michal Pavlorek, eD‘ system
 • Michal Šmíd, Amazon
 • Pavel Brauner, Mapo Medical
 • Pavel Motan, K2 Atmitec
 • Pavel Pánek, Budějovický Budvar
 • Pavel Sovička, Panattoni
 • Pavel Včela, GLS CZ
 • Petr Kuchyňa, Kiekert-CS
 • Petra Lippertová, DS Smith Packaging
 • Radek Špicar, Svaz průmyslu a obchodu
 • Roman Kmec, Lidl Česká republika
 • Stanislav Čakovský, Greiner Packaging
 • Tomáš Anděl, Alza.cz
 • Tomáš Kubica, Škoda Auto
 • prof. Vladimír Kočí, VŠCHT Praha

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail