Vysoký krevní tlak trápí až polovinu mužů ve středním věku

Výskyt vysokého krevního tlaku u obyvatel České republiky je stále značný. Přitom hypertenze způsobuje řadu nebezpečných onemocnění kardiovaskulárního systému. Studie provedená na vzorku celé populace prokázala vysoký krevní tlak u poloviny mužů ve věku mezi 35 a 45 lety. Ve vyšších věkových kategoriích se hypertenze vyskytuje až u tří čtvrtin mužů.  U žen dochází k nárůstu hodnot krevního tlaku zejména v období po menopauze, přičemž více než 50 procent žen má na rozdíl od mužů hypertenzi až ve věku 55 až 64 let.

Vysoký krevní tlak je častý rizikový faktor, který přispívá ke vzniku onemocnění srdce a cév, jako je infarktu myokardu, ischemická choroby srdeční nebo mozková mrtvice. Dále může způsobit selhání ledvin, periferní cévní onemocnění nebo poškození sítnice a poruchy zraku.

„Často zejména proto, že vysoký tlak nebolí a jeho příznaky mohou být pro pacienta dlouho nepovšimnuty. Přitom v České republice se vysoký krevní tlak objevuje u 40 procent obyvatel ve věku 25 až 64 let a více než 70 procent u obyvatel mezi 55 až 64 roky,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

 

Hypertenze způsobí celosvětově až šest procent všech úmrtí za rok

 Údaje z běžných zdravotních statistik totiž poskytují pouze informace o pacientech s již diagnostikovaným onemocněním. Pro skutečné hodnocení zdravotního stavu všech obyvatel jsou potřebné takové studie, které zahrnou do zkoumání i „zdravou“ část obyvatelstva. Právě taková studie proběhla v České republice pod názvem EHES.

Údaje o obecném zdravotním stavu obyvatel a výskytu rizikových faktorů jsou velmi užitečné a nepostradatelné pro vznik nejrůznějších preventivních programů a vytváření zdravotních strategií. V případě hypertenze zejména proto, že podle statistik celosvětově způsobuje až 6 % všech úmrtí.

Studie EHES mimo jiné ukázala, že výskyt rizikových faktorů onemocnění srdce a cév je u obyvatel ČR stále velmi vysoký. Tento stav rizikových faktorů, jako je vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cukru a cholesterolu v krvi nebo nadváha, z velké části odráží životní styl obyvatel, zejména nevhodné stravovací návyky a nedostatečnou fyzickou aktivitu. Dalším zajímavým faktorem ze studie je, že lidé s nižším socioekonomickým statutem (vzdělání, příjem) jsou více náchylní ke vzniku nemocí oběhové soustavy než osoby s vyšší socioekonomickou pozicí.

 

Vysoký krevní tlak trápí více muže

Ve studii EHES byla hypertenze zjištěna u 47 % mužů a 26 % žen. U mužů byl celkově zjištěn vyšší výskyt hypertenze než u žen, a to ve všech věkových skupinách.

„Bohužel již ve věkové kategorii 35 až 45 let měla polovina mužů naměřený vysoký krevní tlak nebo zvýšený krevní tlak, ve starších věkových skupinách byl tento rizikový faktor zjištěn u 75 procent mužů. U žen dochází k nárůstu hodnot krevního tlaku zejména v období po menopauze, přičemž více jak 50 procent žen má na rozdíl od mužů hypertenzi až ve věku 55 až 64 let,“ upozorňuje prof. Miroslav Souček.

Přes všechna tato zjištění se celková úmrtnost na nemoci oběhové soustavy v České republice za posledních 25 let výrazně snížila, což je mimo jiné výsledek moderní diagnostiky a terapie vysokého krevního tlaku.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail