Prodeje léků na předpis u nás loni vzrostly o deset procent

Rok 2021 byl pro český farmaceutický průmysl příznivý. Léky na předpis oproti roku 2020 zaznamenaly zvýšení prodejů o 10 procent, což je zároveň nejvyšší tempo růstu v posledních 5 letech. Hodnota trhu s léky na předpis tak dosáhla 78 mld. Kč. V černých číslech skončily všechny kategorie ATC1, ve kterých se sledují hlavní skupiny léků podle jejich účelu užití. Vyplývá to z dat společnosti IQVIA.

Z hlediska patentové ochrany léků na předpis se nejvíce dařilo léčivům s aktivní patentovou ochranou. Tyto léky zaznamenaly 22% růst a na celkových prodejích preskripčních léků se již podílí více než 40 %. Růst prodejů léků na předpis je tažený právě touto kategorií, na celkovém růstu trhu s léky na předpis se léky s aktivním patentem podílí více než dvěma třetinami. Naproti tomu prodeje léků, jejichž patent již vypršel, se za minulý rok snížily o 6 %, čímž se potvrdil dlouhodobý trend poklesu této kategorie. Třetí důležitou kategorií jsou léčiva, která nikdy patentem chráněna nebyla (zpravidla se jedná o generické léky). Ta si s meziročním zvýšením tržeb o 4 % udržela dlouhodobě stabilní tempo růstu.

Právě inovativní (neboli originální) léčiva si na trhu preskripčních léků drží dominantní postavení s 10% růstem, čímž se jejich podíl na trhu z pohledu hodnoty zvýšil na více než 70 %. Generická léčiva, jež jsou nedílnou součástí farmaceutického trhu, zaznamenala také kladný růst, a to ve výši 5 %. Důležitou kategorií jsou i tzv. biosimilární léčiva, tedy alternativy k originálním biologickým lékům. Na celkových prodejích léků na předpis se podílí 2 %. Tato kategorie nicméně stále vykazuje vysoké tempo růstu, které za rok 2021 činí 9 %.

„Přístup k novým inovativním lékům se v posledních letech zásadně zlepšil pro české pacienty, což se projevuje i na růstu farmaceutického trhu, který byl tažen právě inovativními léky zejména v nemocničním segmentu, který vyrostl o 14 procent.  Retailové prodeje stouply o pět procent ve srovnání s rokem 2020,“ komentuje vývoj trhu Ing. Martin Šlégl, MIM, generální ředitel společnosti IQVIA pro Českou republiku a Slovensko. „Růst v dalších letech bude pozitivně ovlivněn legislativními změnami, které by měly ještě více zjednodušit přístup pacientů k vysoce inovativním lékům a terapiím na vzácná onemocnění,“ dodává Martin Šlégl.

Veškeré uvedené hodnoty prodejů léků na předpis jsou uvedeny v cenách výrobce bez DPH.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail