Novým pověřeným výkonným ředitelem AIFP je David Kolář

Novým pověřeným výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se od 1. února stal její dosavadní tajemník Mgr. David Kolář. V pozici výkonného ředitele bude zodpovědný za strategické řízení asociace, rozvojové aktivity a naplňování cílů stanovených představenstvem AIFP.

„AIFP se v posledních letech stala významným partnerem a subjektem českého zdravotnictví. Rád bych v nastaveném trendu nejen pokračoval, ale zároveň pozici asociace coby respektovaného partnera aktivně rozvíjel. Zaměřím se především na podporu včasné a co možná nejširší dostupnosti inovativních léčivých přípravků pro české pacienty. Vzhledem k tomu, že nová léčiva vstupující na trhu budou stále specializovanější, bude tato oblast vyžadovat zejména extenzivní diskusi ohledně jejich zařazování do systému zdravotního pojištění,“ říká David Kolář, nový výkonný ředitel AIFP, a dodává: „Důraz budu klást také na oblast transparentního a etického jednání, které jsou členskými společnostmi naší asociace vnímány jako základní hodnoty. Rád bych také pokračoval v prohlubování partnerské spolupráce s pacientskými organizacemi.“

„V neposlední řadě se budu věnovat posilování pozice AIFP v celoevropském měřítku. V druhé polovině letošního roku nás čeká evropské předsednictví, v jehož rámci budou dokončeny klíčové evropské předpisy ve zdravotnictví, jež ovlivní dostupnost inovativních terapeutik i pro pacienty v České republice. Vzhledem ke svému dlouholetému evropskému přesahu a expertíze se asociace může stát aktivním partnerem české vládě i dalším stakeholderům, a přispět tak svým know-how k budování českých pozic v zásadních otázkách,“ dodává David Kolář.

 

Mgr. David Kolář

Mgr. David Kolář působí v AIFP sedmým rokem. Jeho dosavadní role spočívala zejména v poskytování komplexní právní podpory projektům a aktivitám AIFP při vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, pacientskými organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami ve zdravotnictví. Dále se soustředil na poskytování právních konzultacích v oblasti etických a seberegulačních pravidel inovativního farmaceutického průmyslu, účastnil se edukačních projektů AIFP a zastupoval asociaci v mezioborových pracovních skupinách.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail