V čele ČAFF zůstává Jiří Hanzlík

Členové České asociace farmaceutických firem (ČAFF) zvolili na členské schůzi složení představenstva na další dva roky. Pozici předsedy bude nadále zastávat Jiří Hanzlík, ředitel společnosti Sandoz ČR. Funkci místopředsedy obhájil Jiří Havránek ze společnosti Glenmark. Po půl roce se do představenstva vrací šéfka Zentivy Soňa Porubská. Od ledna také posílí členskou základnu ČAFF významný český výrobce radiofarmak ÚJV Řež.
Minulý týden proběhla pravidelná členská schůze České asociace farmaceutických firem, jež sdružuje osmnáct hlavních výrobců generických a biosimilárních léků v České republice. Každý druhý lék spotřebovaný v Česku pochází od některé z členských společností ČAFF.
Do asociace se po letech vrací česká společnost ÚJV Řež, specialista na vývoj, výrobu a distribuci radiofarmak. V segmentu těchto vysoce specifických léčiv se jedná o výrobce světového významu. Pro ČAFF, jež se zaměřuje také na podporu domácí farmaceutické výroby, je tak přijetí této společnosti logickým krokem. „Výsadní postavení ÚJV Řež na dodávkách radiofarmak do českých nemocnic potvrzuje, že Česko má v oblasti farmaceutické výroby dobrou pozici, a my vnímáme potenciál dalšího růstu. Léková soběstačnost je i jednou z priorit ČAFF,“ říká výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Mgr. Filip Vrubel. „Na setkání jsme také přivítali zástupce dalších firem působících u nás, které sice nejsou členy ČAFF, ale kteří se o to do budoucna zajímají,“ doplnil Filip Vrubel.
Členská schůze také zvolila složení představenstva na další dva roky. Dochází k jediné změně. Nově se členkou představenstva stala za společnost Zentiva Soňa Porubská, která v této pozici střídá svého firemního kolegu Tomáše Palu. Předsedou ČAFF zůstává Jiří Hanzlík (Sandoz), místopředsedou Jiří Havránek (Glenmark). „Cílem ČAFF bude i nadále prosazovat širší využití generik a biosimilárních léčiv a skrze to přispívat k udržitelnosti zdravotnického systému a jeho rozpočtu. Nadto se ale musíme soustředit také na hledání odpovědí na celou řadu nových výzev, které do zdravotnictví a zdravotnického průmyslu přinesla koronavirová krize,“ říká staronový předseda představenstva Jiří Hanzlík.

Je potřeba vyrábět více léků v Česku

Důležitým bodem jednání bylo představení priorit, vize a plánovaných aktivit na příští rok. Asociace se chce zaměřit zejména na dlouhodobou spolupráci se zástupci zdravotních pojišťoven či podnikatelských a průmyslových komor, na důkladnou přípravu podkladů pro další fázi revize systému cen a úhrad a nutná bude silná podpora domácího farmaceutického průmyslu. Právě léková soběstačnost Evropy, a potažmo Česka, byla i tématem diskuse mezi zástupci členských společností a nyní již bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který byl jedním z hostů členské schůze. „Je tady jednoznačný zájem mít domácí výrobu léčivých přípravků. A my bychom měli mít mechanismus podpory této soběstačnosti. Jsem rád, že odcházející vláda si přínosu tuzemského farmaceutického sektoru byla vědoma a podporovala například projekty rozšíření výroby onkologických léčiv v Česku. Věřím, že podpora zdravotnického průmyslu bude jedna z priorit i budoucí vlády a také našeho předsednictví v Radě Evropské unie,“ řekl zástupcům farmaceutických firem Adam Vojtěch.
Česká asociace farmaceutických firem se diskusí při stanovování priorit českého předsednictví na Ministerstvu zdravotnictví ČR účastnila. „Hlavní prioritou resortu zdravotnictví pro nadcházející předsednictví je zvýšení dostupnosti léčiv. To je téma, kterému se naše asociace dlouhodobě věnuje. Naším úkolem bude pomoci identifikovat zranitelná místa v dodavatelském řetězci a nedokonalosti v legislativě blokující dostupnost léčby širšímu spektru pacientů, kteří mohou profitovat z léčby,“ dodává Filip Vrubel.
Více pozornosti chce ČAFF do budoucna věnovat i zviditelnění vývoje a výzkumu generik. Pokračovat budou jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o vzniku nového kompetenčního centra zaměřeného na industriální farmacii a strukturální podpoře spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem, vysokými školami a vědeckými pracovišti.
Součástí členské schůze byla i beseda s několika hosty. Pozvání ČAFF přijal nejen Adam Vojtěch, ale do diskuse se zapojily i ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová a Daniela Rrahmaniová z oddělení léčiv a zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR. Zástupci členských firem s nimi hovořili mimo jiné také o potížích s nedostupností léků u nás.
Odcházející ministr zdravotnictví Adam Vojtěchem v závěru mluvil také o novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta začne platit v lednu a přináší řešení lepší dostupnosti drahých a moderních léků. Smyslem této revoluční změny je eliminace případů, kdy těžce nemocní lidé čekají dlouhé měsíce na rozhodnutí zdravotní pojišťovny, zda jim nákladnou léčbu proplatí, či nikoli. Do rozhodování o úhradě se tak nově zapojí i pacientské organizace či odborné společnosti. Hosté se však shodli, že touto novelou nemůže postupná modernizace lékové politiky skončit. Nyní je potřeba zohlednit poučení z krize a zaměřit se na dlouhodobou udržitelnost, širokou a stabilní dostupnost léčiv a s tím související témata výpadků dodávek a lékovou soběstačnost. A to jsou témata, se kterými umí ČAFF pomoci.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail