Česká asociace farmaceutických firem vydává nový etický kodex

Férová pravidla při spolupráci lékařů a farmaceutických firem, respekt k nezávislosti zdravotnických pracovníků a eliminace zásahů do vztahu pacienta a lékaře. Takové jsou základní principy nového etického kodexu České asociace farmaceutických firem (ČAFF), který navazuje na celoevropský kodex organizace Medicines for Europe.

Etický kodex je pro fungování ČAFF zásadním dokumentem. Slouží k zajištění transparentnosti a férového chování při každodenní spolupráci lékařů, lékárníků či pacientských organizací s farmaceutickými firmami. Nastavuje také pro členské společnosti ČAFF jasná pravidla sponzoringu zdravotnických pracovníků, podporuje nezávislost lékařů na farmaceutickém průmyslu či informuje o zásadách chování na sociálních sítích. „Dodržování zásad řádné správy a etiky může mít významný pozitivní dopad na politiku a praxi zdravotní péče. A v konečném důsledku i na zdraví pacientů,“ říká výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Mgr. Filip Vrubel. „Chceme společně budovat důvěru veřejnosti ve farmaceutický průmysl, k čemuž je nutná plná transparentnost,“ vysvětluje.

Velký prostor dostává v etickém kodexu nastavení pravidel sponzorských aktivit, podpora vzdělávání zdravotnických odborníků či poplatky za služby a konzultace. „Nový etický kodex plně odráží naše hodnoty a strategii. Cílem je propagovat přístup a prostředí vzájemného respektu vůči všem zúčastněným stranám a zejména posílit jejich nezávislost a důraz na poskytování zdravotních služeb v nejlepším zájmu pacienta, aniž by došlo k nelegitimnímu ovlivňování preskripce, výdeje nebo spotřeby léčiv ze strany farmaceutických firem,“ vysvětluje Filip Vrubel, který považuje revidovaný kodex za další příspěvek k rozvoji českého zdravotnictví.

Členské společnosti ČAFF se tak například zavazují dodržovat nastavená pravidla vzhledu a obsahu propagačních a edukačních materiálů. Ty musejí být vždy pravdivé a tvrzení v nich vědecky podložená.

Dohled nad dodržováním dohodnutých pravidel pak mají jak členské firmy, tak i samotná asociace. A platí, že pokud se kodex ČAFF liší od požadavků stanovených kodexem Medicines for Europe, uplatní vždy přísnější požadavky. Zmíněna je i ochrana whistleblowerů, tedy těch, kdo na protiprávní chování upozorní. Kodex jim zajišťuje anonymitu a radí, kam se v případě nahlášení porušení pravidel obrátit.

Česká asociace farmaceutických firem považuje svůj etický kodex za pilíř vlastního fungování a za minimální standard etického a transparentního chování. „Společnosti mohou být interně ještě striktnější. Nicméně i tento náš minimální standard je v mnoha ohledech přísnější než české právní předpisy,“ upozorňuje Martin Bolcek, předseda Etické komise ČAFF a finanční ředitel společnosti Gedeon Richter, a dodává, že vydaný kodex představuje i implementaci nezbytných pravidel vyplývajících z českých právních předpisů či rozhodovací praxe regulačních orgánů, jakou je například Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Novou verzí kodexu se členské společnosti ČAFF začnou řídit od ledna 2022. Vizí České asociace farmaceutických firem je zajištění nejlepší zdravotní péče pro každého pacienta. Cílem členských společností ČAFF je dodávat dostupné léky té nejvyšší kvality za nižší ceny, a tím zajišťovat finanční udržitelnost zdravotnictví. Generické a biosimilární léky zvyšují dostupnost léčby a dostanou se tak širšímu spektru pacientů, kteří z léčby mohou profitovat. Účelem etického kodexu je nastavit pravidla, aby zvýšení této dostupnosti bylo na základě transparentního a etického chování všech stran a vždy jen s ohledem na zájem pacienta.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail