Internetové lékárny stojí za růstem trhu volně prodejných produktů

Celý trh volně prodejných produktů, který kromě kategorie volně prodejných léků zahrnuje například i dermokosmetiku nebo produkty pro osobní hygienu, v České republice vzrostl za poslední dva roky o 10 % na celkový 12měsíční obrat 27 mld. Kč. Hlavním zdrojem růstu se staly internetové lékárny, kde se tržby za stejné období více než zdvojnásobily celkem na 3,6 mld. Kč. Podíl internetových prodejů tak v období od července 2020 do června 2021 již činil téměř 14 %.

Pro srovnání, na Slovensku a v Polsku lidé v internetových lékárnách za stejné období nakoupili 6 % všech volně prodejných produktů a v Maďarsku pouze 2 %. Stejný trend jako u hodnoty prodejů sledujeme i u prodaného objemu zboží, ve kterém se ve stejném období podíl internetových lékáren zvýšil na 10 %. Na Slovensku přitom podíl on-line lékáren na celkovém prodaném objemu volně prodejných produktů činí 2,5 %, v Polsku 5 % a v Maďarsku necelá 2 %. Důvodem pro výrazný náskok českého trhu je mimo jiné vysoká připravenost klíčových lékáren a lékárenských řetězců, kterým se v kombinaci s důsledky pandemie covidu-19 a dlouhodobým trendem stále rostoucí obliby e-shopů v tuzemsku podařilo získat významnou část trhu.

V období od července 2020 do června 2021 byly největšími internetovými prodejci volně prodejných produktů společnosti Apotek, Benu, Dr. Max, Lékárna.cz a Pilulka.cz (v abecedním pořadí).

K největšímu přesunu tržeb z kamenných lékáren do on-line prostoru docházelo v oblasti registrovaných i neregistrovaných volně prodejných léků, které se na růstu obratu internetových lékáren za poslední rok podílely z více než poloviny, s nárůstem o 594 mil. Kč, a to především v oblasti neregistrovaných produktů. Naopak kamenným lékárnám poklesly tržby u volně prodejných léků o 228 mil. Kč. Rostoucí obliba e-lékáren je znatelná i v kategorii dermokosmetiky, která se na růstu on-line lékáren podílela z 20 % s absolutním přírůstkem o 206 mil. Kč, přičemž v kamenných lékárnách tato kategorie stagnovala. Třetí největší nárůst zaznamenaly internetové lékárny v oblasti zdravotních potřeb, konkrétně o 204 mil. Kč, což představuje přibližně 20% podíl na celkovém růstu e-lékáren. Zdravotní potřeby byly jedinou kategorií, kde kamenné lékárny rostly rychleji než ty internetové, a to více než dvojnásobně – díky přírůstku tržeb o 463 mil. Kč zůstal růst kamenných lékáren kladný. Oblast osobní hygieny se v e-lékárnách podílela na zvýšení obratu 4 % s nárůstem ve výši 43 mil. Kč, zatímco v kamenných lékárnách tato oblast mírně poklesla o 29 mil. Kč. Nejmenší podíl na zvýšení tržeb on-line lékáren měla kategorie výživových doplňků, u níž se prodeje zvýšily o 15 mil. Kč, což představuje podíl 1,5 % na celkovém růstu e-lékáren. V kamenných lékárnách na druhou stranu tato kategorie snížila prodeje o 10 mil. Kč.

Výše uvedené informace jsou součástí nejnovějšího reportu společnosti IQVIA Česká republika a Slovensko, který v datech shrnuje situaci na českém a slovenském internetovém trhu s volně prodejnými produkty a popisuje hlavní trendy v této oblasti.

Veškeré uvedené hodnoty prodejů jsou měřeny v koncových cenách včetně DPH.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail