Na 19. října připadá Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Pod záštitou České komory farmaceutických asistentů (ČKFA) se v České republice opět připomíná Mezinárodní den farmaceutických asistentů, který letos připadá na 19. října. Farmaceutická komunita si v tento den na celém světě připomene, jak je tato profese důležitá pro společnost, pro pacienty a v neposlední řadě i pro samotný chod lékárny. Jde o den, kdy toto povolání může být propagováno mezi laickou veřejností, a tím pádem lze i zaujmout potenciální uchazeče o studium oboru farmaceutický asistent na vyšších odborných školách. Letos se ČKFA k mezinárodnímu dni připojuje s vlastním mottem: Jsme budoucností lékárny!

 

Tímto heslem reflektuje ČKFA činnost farmaceutického asistenta v posledních měsících, kdy jako součást lékárenského týmu i skupiny nelékařských profesí ukázal svou důležitou roli nejen v boji proti onemocnění covid-19, ale i v jeho prevenci. Farmaceutický asistent v budoucnosti znamená mj. plynulý chod lékárny, odbornou péči o pacienta, znalosti výlučné pro tuto profesi ve všech oblastech zdraví.

„Profese farmaceutický asistent se bude v budoucnu dále vyvíjet a specializovat. Už nyní vidíme v některých evropských státech, že lékárny přebírají řadu kompetencí, které jsme donedávna mohli vidět jen v ordinacích lékařů. Jednou z těchto činností je například očkování, ať už proti chřipce, cestovní očkování nebo dnes již tolik diskutované očkování proti onemocnění covid-19,“ řekla Alena Šindelářová, předsedkyně ČKFA. „Možnosti očkování farmaceutickými asistenty v lékárnách řešíme například v rámci pracovní skupiny pod Evropskou asociací farmaceutických asistentů, která mapuje možnosti evropských lékáren.“ dodala Alena Šindelářová.

Že je profese farmaceutický asistent skutečně zaměstnání budoucnosti, vidí Alena Šindelářová také v prakticky nulové nezaměstnanosti. Každoroční poptávka po farmaceutických asistentech je dlouhodobě větší, než jaký je počet absolventů vycházejících ze škol.

„Každý absolvent oboru farmaceutický asistent může ihned po ukončení studia najít zaměstnání odpovídající kvalifikaci, a to buď v soukromém, nebo státním sektoru, což je velice pozitivní zpráva. Ale farmaceutický asistent se nemusí svým působením omezovat pouze na nemocniční či veřejné lékárny, uplatnění najde i v laboratořích, jako specialista ve farmaceutických společnostech nebo ve školství, v oblasti léčebné kosmetiky a poradenství zdravého životního stylu. Velkým a velmi specifickým polem působnosti jsou pro něj také prodejny a výdejny zdravotnických prostředků, kterým se v poslední době věnuje velká pozornosti i ze strany Evropské unie,“ zmiňuje předsedkyně Šindelářová.

Kampaň Jsme budoucností lékárny má zároveň motivovat mladé lidi ke studiu 3letého studijního oboru a představit jim obor jako jistotu povolání se zajímavým finančním ohodnocením, ale také možnostmi spojení volného času a rodinného života se svým zaměstnáním.

Ke dni farmaceutických asistentů se připojují i zástupci provozovatelů lékárenských sítí.

„Farmaceutičtí asistenti jsou pro každodenní chod lékáren nepostradatelní. Popularizace tohoto oboru je tedy velký úkol, který před českou farmacií stojí. Stoprocentní zaměstnanost samozřejmě může motivovat, ale stejně důležité je i to, aby se jim po škole dostalo i formálně adekvátního uznání za úsilí, které do studia musí vkládat. Aktuálně se diskutuje budoucí podoba lékáren a služeb, které se budou v lékárnách poskytovat. Pevně věříme, že farmaceutičtí asistenti budou jako zdravotničtí profesionálové do nového konceptu zařazeni a že jejich případné nové specializace budou přínosem jak pro jejich zaměstnavatele, tak pro pacienty,“ řekl Daniel Horák, předseda Asociace provozovatelů lékárenských sítí a pogratuloval farmaceutickým asistentům k jejich svátku.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail