K výročí svého založení vydala ČLnK publikaci o vynálezech lékárníků

Česká lékárnická komora slaví 30. výročí svého založení. Během svého působení se zasloužila o rozvoj kvalitní zdravotní péče poskytované v lékárnách napříč ČR. Lékárníci jsou s  pacienty v úzkém kontaktu a velmi často jsou prvními, kteří jim poskytnou odbornou radu zdravotníka. Během 30 let došlo k významnému rozvoji poradenství v lékárnách, které je zaměřeno nejen na léčbu, ale také prevenci a podporu zdravého životního stylu.

Ke zkvalitnění a rozvoji lékárenské péče přispěla významnou měrou Česká lékárnická komora (ČLnK), která se podílí na celoživotním vzdělávání lékárníků a je pro pacienty i zdravotní systém garantem kvalitně poskytované lékárenské péče v ČR. K jubilejnímu výročí připravila ČLnK publikaci s výběrem významných vynálezů lékárníků napříč kontinenty i staletími. Bez nadsázky lze totiž konstatovat, že svými objevy lékárníci mění svět – jejich vynálezy používají lidé téměř každodenně a při mnoha činnostech.

„Z pohledu pacientů je Česká lékárnická komora organizací, která jim již 30 let zaručuje kvalitu poskytované lékárenské péče – aktuálně ve více než 2 500 lékárnách v celé ČR. A  to za každé situace. Ať už si pacient přijde do lékárny vyzvednout lék na recept nebo potřebuje poradit v oblasti samoléčby nebo si nechává v lékárně připravit například mast s individualizovaným složením pro konkrétní léčbu. Vždy se může spolehnout na to, že se mu věnuje zdravotník, který v maximální míře využívá získaných vědomostí ke správné farmakoterapii,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

Lékárníci poskytují pacientům odborné informace především o správném užívání léků, které je zásadní pro očekávaný výsledek léčby. Kromě toho ale pacientům nabízí odborné poradenství v oblasti prevence, včasného rozpoznání onemocnění a celkové podpory zdraví. „V posledních letech se ČLnK zaměřuje na rozšíření odborných činností, které lékárníci proškolení garantovanými kurzy ČLnK ve vybraných lékárnách poskytují. Aktuálně se jedná například o poradenství v oblasti odvykání kouření, odborné konzultace zaměřené na řešení lékových problémů, hojení ran, konzultace a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou, screening diabetu a péče o diabetické pacienty, a také lékové interakce,“ přibližuje rozsah lékárenské péče PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident ČLnK.

Komora dbá na to, aby její členové – lékárníci vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Aktuálně sdružuje více než 9 000 členů. Celoživotní vzdělávání je zákonem uloženou povinností každého farmaceuta, který vykonává zdravotnické služby v ČR. Zároveň je zákonnou povinností ČLnK dbát na odborný výkon lékárnického povolání a potvrzovat splnění podmínek k jeho výkonu. Komora také posuzuje a hájí práva, profesní zájmy a čest svých členů.

 

Vynálezy lékárníků, které změnily svět

Při příležitosti oslav svého 30. výročí založení vydává ČLnK publikaci Lékárníci mění svět věnovanou různorodým vynálezům, jež vznikly díky lékárníkům. Ti se totiž zasloužili nejen o objevy sloužící v oboru farmacie, ale i o řadu praktických „zlepšováků“, které široká veřejnost běžně užívá či v minulých stoletích užívala. „Lékárníci přinesli v průběhu uplynulých století opravdu pestrou paletu vynálezů z různých oblastí. Můžeme si díky nim pochutnat například na čokoládových pralinkách, zahnat žízeň ochucenou limonádou, škrtnout zápalkou, zalepit odřené koleno náplastí, ochránit kůži vhodným opalovacím přípravkem, či nakrmit dítě kojeneckým mlékem. Zajímavé objevy lékárníků shrnuje publikace ČLnK s názvem Lékárníci mění svět, kterou bude možné zakoupit v lékárnách,“ říká závěrem autor knihy PharmDr. Stanislav Havlíček.

A jaké vynálezy mají lékárníci takříkajíc na svědomí?

*První automatický hasicí přístroj vynalezl lékárník Ambrose Godfrey v roce 1723. Byl to vodou naplněný sud s malou vodotěsnou kapslí dynamitu na dně.

*Jako první škrtl zápalkou lékárník John Walker v roce 1826.

*K výrobě první tabulkové čokolády přispěla technologie zpracování kakaa. Za kakaový prášek vděčíme objevu lékárníka Caspara van Houtena, speciální lis na kakaové boby patentoval v roce 1828.

* Kypřicí prášek do pečiva jako první vymyslel lékárník Alfred Bird v roce 1843. O šest let dříve vymyslel také puding a obojí po něm vylepšil ještě jiný lékárník, Augustus Oetker v roce 1903.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail