Na 13. září připadá Světový den sepse

Sepse má každoročně na svědomí miliony lidských životů.  Navzdory medicínskému pokroku zůstává sepse velmi častou příčinou hospitalizace na jednotkách intenzivní péče. Právě proto je cílem Světového dne sepse, který se každoročně připomíná 13. září, zvýšit povědomí o sepsi a rizicích s ní spojených.

Sepse, laicky známá jako „otrava krve“, je život ohrožující stav organismu – celková reakce organismu na infekci. Následkem šíření infekce krví do celého těla dochází k postupnému selhávání životně důležitých orgánů. Nejzávažnějším projevem sepse je takzvaný septický šok. Sepse může potkat každého, avšak mezi nejohroženější skupiny patří malé děti, senioři a chronicky nemocní jedinci.

 

Kde číhá nebezpečí

V minulosti se s rizikem „otravy krve“ spojovaly především špinavé předměty, hřebíky, řezné a bodné rány – tedy onemocnění způsobené Clostridium tetani. V České republice dnes proti tomuto závažnému onemocnění populaci chráníme očkováním. Děti jsou již v útlém věku v rámci povinného očkování očkovány hexavalentní vakcínou. Dospělí by pak každých 10 až 15 let měli podstoupit pravidelné přeočkování proti tetanu, ke kterému lze využít například kombinovanou vakcínu Boostrix.

Mezi původce sepse patří celá řada patogenů, jako jsou například viry, plísně nebo paraziti. Nejčastějšími původci sepse však zůstávají bakterie. Mezi ty patří i pneumokoky a meningokoky. Mezi očkováním preventabilní meningokoky patří meningokoky skupin A, B, C W a Y. Sepsi způsobené meningokoky skupiny B lze předcházet například vakcínou Bexsero. Ta je indikována pro jedince již od 2 měsíců věku a při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku dítěte je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Proti zbylým skupinám meningokoků A, C, W a Y jsou určeny kombinované vakcíny.
Dalším častým bakteriálním původcem  sepse je Streptococcus pneumonie. Mezi dostupné vakcíny poskytující ochranu proti pneumokokům patří například vakcína Synflorix, která je při dokončení očkování do 7 měsíců věku dítěte také plně hrazena.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail