Zvyšování KPI díky správnému načasování komunikace

Obchodníci i marketéři často analyzují, kdy budou jejich kampaně nejefektivnější. Důraz je stále více kladen na elektronické komunikační kanály, a to jak v B2C, tak i B2B sektoru, kde správné načasování hraje důležitou roli.

Jedním z nejvýznamnějších informačních kanálů je e-mail, protože hromadná komunikace s klienty umožňuje snadnou a levnou realizaci kampaní, a navíc poskytuje detailní zpětnou vazbu. Ať už se jedná o komunikaci plošnou směrem ke všem klientům společnosti, vybranému segmentu klientů, automatizovanou nebo transakční, má vhodné načasování významný vliv na její úspěšnost.

Ve službě Emailkampane.cz proto tým vývojářů vytvořil unikátní funkci nazvanou Inteligentní rozesílání, která rozhodování o datu a čase doručení každého e-mailu zcela přenechává systému.

Díky pokročilé analytice, bezpočtu algoritmů, extrapolaci dat, a zejména několika TB dat o chování jednotlivých příjemců mailů, je systém schopný sám vyhodnotit, který den a hodinu danému člověku e-mail doručit, aby u něj úspěšnost kampaně byla co nejvyšší. Kromě dat o chování příjemce jsou využívány i údaje o časovém pásmu, území, ale třeba i o vlivu počasí v dané lokalitě na chování příjemce.

Pomocí Inteligentního rozesílání jsme schopni e-maily doručit konkrétním příjemcům v ten nejvhodnější okamžik. Díky tomu dosahujeme dlouhodobě o 15 až 20 procent vyšších hodnot KPI, než u běžně plánovaných kampaní.

/Data využívaná touto funkcí jsou agregována a anonymizována, aby byl dodržen soulad s požadavky GDPR./

E-mail: obchod@emailkampane.cz

Web: www.emailkampane.cz

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail