Spotřeba antidepresiv v tuzemsku roste

Pandemie onemocnění covid-19 zapříčinila nárůst depresí a stavů úzkosti. Ordinace psychiatrů v České republice navštěvuje čím dál víc pacientů a lékaři stále častěji předepisují antidepresiva, jejichž spotřeba se za posledních několik let zvýšila. Potvrzují to nejen data z Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), z nichž je patrné, že výskyt duševních onemocnění v souvislosti s covidem-19 a v důsledku toho nařízených restriktivních opatření vzrostl v květnu 2020 o 30 %. O zvýšené spotřebě antidepresiv svědčí i data lékáren Benu.

Roční náklady na léčbu pacientů s duševním onemocněním jsou okolo miliardy korun a pacientů s touto diagnózou je čím dál více. Podle NÚDZ trpí duševním onemocněním každý třetí dospělý a výskyt deprese a rizika sebevražd je oproti době před pandemií trojnásobný. Z údajů Benu lékáren je zřejmé, že nejvíce depresemi trpí ženy ve věku 40 až 54 let, kterých je z celkového počtu pacientů téměř 20 %, a zároveň seniorky starší 64 let. Ty tvoří dokonce 24,7 %. Naopak mužů je mezi pacienty v porovnání s ženami výrazně méně, pouze 9 %.

Psychické poruchy se týkají i dětí a dospívajících, kterých se sociální izolace a vyřazení z kolektivu dotklo nejvíce. Podle WHO zažije až 20 % dětí a dospívajících nějakou formu duševního onemocnění.

 

Už nejde o stigma

V minulých letech bylo duševní onemocnění vnímáno jako stigma a lidé se často cítili provinile a vyřazeni ze společnosti. Přitom duševní onemocnění se může týkat každého, a to napříč všemi věkovými kategoriemi a sociálními skupinami. „Jsme přesvědčeni, že je důležité podpořit pacienty, kteří bojují s duševním onemocněním. Nově si u nás mohou antidepresiva vyzvednout bez doplatku. Mnoho z nich se během pandemie dostalo do tíživé finanční a psychické situace,“ říká PharmDr. Ivana Lánová a doplňuje: „Léky z e-receptu si u nás pacienti mohou dopředu rezervovat ve vybrané lékárně, aby měli jistotu, že lék bude připraven. Díky rezervaci je také možné, aby léky za pacienta vyzvedl například rodinný příslušník. Stačí s sebou mít kód potvrzující rezervaci, zaslaný na email.“  Kromě antidepresiv jsou pro pacienty v Benu lékárnách bez doplatku také léky na diabetes mellitus, zvýšenou hladinu cholesterolu, astma a CHOPN a také na inzuliny.

I když se na první pohled může zdát, že zvýšená poptávka po antidepresivech je špatné znamení, nemusí to tak být. Vzhledem k tomu, že léky určené pro léčbu úzkostných poruch a depresí jsou na předpis, znamená to, že lidé čím dál více vyhledávají odbornou pomoc, což je dobře. „V posledním roce jsme zaznamenali velký nárůst nových pacientů. Deprese nebo úzkost totiž mohou vznikat i jako reakce na dlouhodobě prožívanou životní zátěž. Běžně pacienty léčíme pomocí psychoterapie, ale mnohdy vnímáme, že je užitečné terapii doplnit i vhodnými léky. Ty mohou pacientovi pomoci zabránit akutním propadům a krizím a ulevit od psychických i fyzických symptomů. Díky tomu se pak můžeme lépe soustředit na samotný psychoterapeutický proces a pomoci člověku zařadit se zpět do běžného života,“ říká klinická psycholožka a psychoterapeutka PhDr. Lucie Lebdušková.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail