Senátoři schválili historicky první zákon o eHealth

Senát schválil vládní návrh zákona připravený Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) o elektronizaci zdravotnictví. Zákon usiluje o právní zakotvení nových pravidel a technologií v oblasti eHealth.

Navrhovaný zákon obsahuje zejména základní infrastrukturu elektronizace zdravotnictví, právně definované role a odpovědnosti subjektů v systému elektronického zdravotnictví a definice souvisejících pojmů, standardů komunikace, pravidel sdílení či předávání zdravotnické dokumentace.

„Jsme už jen malý krůček od toho, aby v České republice fungovala elektronická komunikace mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Aby byl vybudován základ elektronického světa zdravotnictví a zvýšila se efektivita a kvalita poskytovaných zdravotních služeb pacientům snazší diagnostikou. Schválení na půdě Senátu přinese lepší fungování systému zdravotní péče jak pro pacienty, tak pro poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické pracovníky,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Není dnes výjimkou, že jsou pacientovi prováděna u různých lékařů totožná vyšetření jen proto, že výsledky nejsou mezi lékaři sdíleny. To chceme novým zákonem změnit,“ dále zdůraznil.

Jádrem systému jsou tři kmenové zdravotnické registry – Kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb, Kmenový registr zdravotnických pracovníků a Kmenový registr pacientů, které budou propojeny v jeden bezpečný komunikující neveřejný celek s jasně nastaveným oprávněním jej využívat zákonem nastaveným okruhem oprávněných osob, ve stanoveném rozsahu, a to se zachováním zásadních principů ochrany osobních údajů. Uvedený vládní návrh zákona přináší minimalizovanou, ale robustní základnu elektronického zdravotnictví, zároveň ale nijak nelimituje budoucí rozvoj služeb elektronického zdravotnictví prostřednictvím řady poskytovatelů a dodavatelů.

Zákon zároveň nabídne k bezplatnému využití vlastní resortní nástroje k přístupu oprávněných osob k centrální infrastruktuře – Integrovanému datovému rozhraní, kterou jsou resortní systémové a osobní certifikáty. Poskytne také důvěryhodné resortní služby, jimiž mohou být resortní zaručená elektronická časová razítka či služby vzdáleného použití resortních zaručených elektronických pečetí nebo vydávání resortních podpisových certifikátů pro zaručený elektronický podpis.

Návrh zákona nepředpokládá vznik žádných centrální úložišť zdravotnické dokumentace. Počítá naopak s vytvořením jedné z centrálních služeb elektronického zdravotnictví, kterou budou služby výměnné sítě. Jedná se o státem garantovaný systém pro předávání kopií zdravotnické dokumentace a výpisu z ní, a to v elektronické podobě prostřednictvím bezpečného šifrovaného komunikačního kanálu. Ten budou oprávněni využívat pouze poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny k plnění svých povinností podle právních předpisů, zejména zákona o zdravotních službách či zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o proces, který již nyní v souladu s citovanými předpisy probíhá, návrh zákona však nastavuje nový bezpečný státem garantovaný komunikační kanál.

V návrhu zákona se počítá také s rozšířením práv pacientů, zajištění jejich přístupu ke všem údajům, které jsou o nich vedeny v Integrovaném datovém rozhraní resortu cestou Portálu elektronického zdravotnictví, či zavedení možnosti získat výpis z údajů o nich vedených v Integrovaném datovém rozhraní prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy.

Návrh zákona schválil ve středu 18. srpna Senát, předloha nyní zamíří k podpisu prezidentem ČR.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail