Jiří Hanzlík nově v čele České asociace farmaceutických firem
Zdroj foto: ČAFF

Představenstvo České asociace farmaceutických firem (ČAFF) funguje v novém složení. V návaznosti na členskou schůzi ČAFF, která proběhla 16. června, byl následně předsedou zvolen Jiří Hanzlík, ředitel společnosti Sandoz v České republice. Na pozici místopředsedy nově nastupuje Jiří Havránek, business development head pro Evropu ve společnosti Glenmark. Kromě personálních změn se na členské schůzi ČAFF probíraly také priority pro zbytek roku 2021 a dlouhodobá strategie ČAFF.

„Mým cílem je pokračovat v prioritách ČAFF, které se týkají především zajištění dostupnosti generických léčivých přípravků co nejširšímu okruhu pacientů v České republice. V úzké spolupráci se státem, regulačními autoritami a pacientskými organizacemi se chceme podílet na nastavení cenové politiky v ČR tak, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost financování systému zdravotního pojištění, a tím také nepřerušované dodávky léčivých přípravků pacientům,“ říká Jiří Hanzlík, country head Sandoz Česká republika a nový předseda ČAFF. „Budu také podporovat urychlení vstupu biosimilárních přípravků na český trh, které dále zvýší pacientům přístup k nejmodernější terapii za ekonomicky výhodných podmínek pro plátce,“ dodává Jiří Hanzlík.

Novým místopředsedou ČAFF se stal Jiří Havránek. „Rád bych spolu s kolegy, kterých si velmi vážím, pokračoval ve vizi, kterou se snažila asociace aktivně naplňovat již v minulých letech – v kultivaci českého farmaceutického trhu směrem ke stabilnímu, předvídatelnému a rozumně regulovanému prostředí, které umožní výrobcům generických léků zajistit dostupnost moderní léčby pro pacienty,“ říká Jiří Havránek.

Dosavadní předseda představenstva Juan Carlos Conde rezignoval z důvodů svého kariérního posunu ve společnosti Teva, kde dosud zastával funkci generálního ředitele pro Česko a Slovensko. Zároveň na pozici místopředsedkyně ČAFF skončila také Soňa Porubská, generální ředitelka Zentiva CZ&SK. „Juan Carlos Conde i Soňa Porubská byli dlouholetí členové představenstva ČAFF. Odvedli obrovský kus práce, díky kterému se asociace posunula mílovými kroky kupředu. Svými aktivitami významně přispěli k prosazování zájmů generického a biosimilárního průmyslu v ČR ve prospěch široké dostupnosti léčiv pro všechny pacienty. Za sebe i členské společnosti bych jim chtěl tímto velmi poděkovat a popřát mnoho štěstí v budoucnu,“ říká Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

Na červnové schůzi představenstva se mimo personální změny v předsednictvu ČAFF diskutoval také nový etický kodex, změna stanov a prioritní témata asociace a její strategie do dalších let. Důležité pro ČAFF je zejména zaměření se na Farmaceutickou strategii pro Evropu a Průmyslovou strategii EU, jejichž společným cílem je mimo jiné zvýšit soběstačnost Evropy a snížit závislost na dodávkách léčiv a surovin pro jejich výrobu z Asie.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail