Ambulantní specialisté považují úhrady pojišťoven pro rok 2022 za nedostatečné

Podle Sdružení ambulantních specialistů je diskutovaný 4% nárůst úhrad nedostatečný pro pokrytí rostoucí hodnoty práce lékařů v Seznamu výkonů. Ta stoupla v roce 2021 o 10 % a během letoška ještě o dalších 11 %. Limity částek vyhrazených na léky a vyšetření navíc zůstanou stejné jako letos. Navrhované změny úhrad zdravotních pojišťoven pro rok 2022 se tak nepříznivě promítnou do kvality lékařské péče i její dostupnosti. Sdružení návrh minulý týden odmítlo kvůli neochotě zdravotních pojišťoven jednat o možných modifikacích původní částky. Výše úhrad by podle jejich slov měla brát v potaz také rozdíly v přístupu zdravotnických subjektů k dalším zdrojům financí.

Sdružení ambulantních specialistů (SAS) ve středu 16. června a v pátek 18. června odmítlo návrh představený během jednání mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zdravotnického sektoru. Hlavním důvodem byl nepoměr mezi nárůstem nákladů na jednotlivé zákroky a jejich úhradami. „Původní návrh před jednáním počítal s nulovým navýšením úhrad. Teprve po tom, co vláda ČR oznámila navýšení plateb za státní pojištěnce o 200 Kč, zareagovaly pojišťovny zvýšením úhrad na čtyři procenta. O jakékoliv modifikaci této částky či našich vlastních návrzích ovšem protistrana odmítla diskutovat. Při jednání jsme byli postaveni před hotovou věc,“ vysvětluje kontext jednání MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů.

Pro SAS je přitom výše příspěvků zdravotních pojišťoven zásadní. „Na rozdíl od jiných subjektů pro nás tyto úhrady znamenají jediný zdroj příjmu. Nečerpáme z žádných městských, krajských, ani státních rozpočtů. Kromě onkologického odvětví s námi nepočítá dokonce ani žádný dotační program na obnovu zdravotnictví. Proto považujeme za důležité, aby byly finanční podmínky posuzovány komplexně se zohledněním všech zdrojů,“ dodává Zorjan Jojko. V současné době je hlavní náplní SAS péče o pacienty s či po prodělání covidu-19, kteří mají komplikace, ale nepotřebují hospitalizaci. Specialisté se navíc musejí věnovat také pacientům, kteří během pandemie ze strachu svou péči zanedbávali a do ordinací vůbec nechodili.

 

Rozhodnutí poškodí lékaře i pacienty

Navrhované změny se nepochybně dotknou i samotných pacientů. Nabídka výše regulací, tedy limitů částek vyhrazených na léky, zdravotnické prostředky, laboratorní vyšetření nebo například rentgeny, je navíc pro rok 2022 stejná jako letos, a to přesto, že reálné ceny těchto položek se meziročně zvýšily. „Rozhodnutí poškodí především pacienty. Za podobných podmínek budeme nuceni vypisovat menší počty léků a dalších vyšetření, což se samozřejmě podepíše na celkové kvalitě a dostupnosti poskytované péče. I proto jsme předložený návrh nemohli podpořit,“ uvádí doktor Jojko. Podle něj je zásadní i fakt, že plány pojišťoven nepočítají ani s raketovým nárůstem cen například za spotřební materiál, ochranné pomůcky nebo dezinfekce.

Současná výše úhrad nebere ohled ani na hodnotu práce lékařů. Ta v roce 2021 stoupla o 10 % a letos je se souhlasem premiéra ČR v plánu její navýšení o dalších 11 %. Promítnutí těchto nákladů do úhrad zdravotních pojišťoven by tak vyžadovalo, aby i ony oproti roku 2020 narostly o zhruba 11 %. K tomu ovšem nedojde, neboť v roce 2021 byl zpomalen nárůst hodnotových bodů zdravotních výkonů z cca 5 % na 3 %. „V době jednání o návrhu v červnu roku 2020, tedy během první pandemické vlny, pro nás byl tento krok pochopitelný a přijatelný. Mluvíme-li ovšem o podhodnocené práci lékařů dnes, je potřeba také zajistit, aby ji bylo možné z nových úhrad řádně zaplatit,“ doplňuje Zorjan Jojko. K opožděnému promítnutí hodnoty zákroků do úhrad došlo také již v minulosti v letech 2006 a 2016.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail