Tento týden probíhá kampaň ke Dni lékáren 2021

Česká lékárnická komora (ČLnK) pořádá 23. ročník tradiční akce Den lékáren, který připadá na čtvrtek 17. června. Kampaň je letos zaměřená na spolupráci lékárníků a lékařů. Každodenní praxe obou zdravotníků spočívá v mnohem širším spektru činností než jen v obecně známém zjednodušení: jeden předepíše, druhý vydá. Letošní Den lékáren tak provází motto: „Spolupráce lékárníka a lékaře je nejlepší recept pro vaše zdraví.“ Kampaň pro veřejnost probíhá ve více než 1 300 lékárnách napříč celou ČR, a to od 14. do 20. června 2021.

Důležitost spolupráce ještě více zdůraznila pandemie covidu-19, kdy probíhala součinnost a komunikace mezi lékaři a lékárníky stejně nebo dokonce intenzivněji než dříve. V praxi se obě skupiny odborníků setkávají nejčastěji při řešení lékových chyb, ale také při včasném záchytu možného nového onemocnění, jehož výskyt zachytí lékárník během konzultace s pacientem. Lékárníkem doporučená návštěva lékaře může pacientovi výrazně zkrátit léčbu, předejít komplikacím či dokonce zachránit život. Oblastí, v nichž je spolupráce lékárníka a lékaře důležitá, je však více.

„Systém zdravotnictví v ČR tvoří jeden celek, jehož jednotlivé složky spolupracují a mají společný zájem – zajistit co nejefektivnější zdravotní péči pro celou společnost. Právě na příkladu každodenní spolupráce lékárníků a lékařů chceme ukázat, jak důležitou a nezastupitelnou roli oba zdravotníci zastávají a jak se vzájemně doplňují,“ říká Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK, a dále uvádí: „Jde o spolupráci, o které pacient mnohdy ani neví nebo se o ní dozví pouze v případě, kdy je lékárníkem upozorněn na nějaký problém.“

„V době, kdy obrovským způsobem roste množství informací o lidském těle, o nemocech i lécích, dochází k profilaci stále více a více specializovaných odborníků. Právě proto je spolupráce v rámci multioborových týmů velmi efektivní způsob péče o zdraví každého jednotlivého pacienta,“ dodává Aleš Krebs.

„Spolupráce lékárníků s praktickými lékaři je velmi nutná, zejména zpětná vazba od lékárníka při zjištění případných interakcí léků, zvláště u polymorbidních pacientů a záměně léků za generický přípravek,“ říká ke spolupráci mezi lékaři a lékárníky ze své praxe MUDr. Stanislav Konštacký, CSc., člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS J.E.P.

„Prostřednictvím Dne lékáren chceme pacientům umožnit poznat blíže svět zdravotníků, který předchází výdeji léčivého přípravku do jejich rukou. Pro letošní kampaň jsme zvolili tři symboly, které oba zdravotníky v očích pacientů propojují a jsou zárukou toho, že je jejich zdraví v těch správných rukou. Mozek symbolizuje využití získaných vědomostí ke správné farmakoterapii a celoživotní vzdělávání obou odborníků. Oko zastupuje osobní kontakt zdravotníka s pacientem a možnost interakce, na jejichž důležitosti nezměnila nic ani současná pandemie, ani rozvoj elektronizace zdravotnictví. A v neposlední řadě je to srdce, neboť do naší práce dáváme i kus sebe sama. Srdce symbolizuje empatii zdravotníků a umění rozpoznat i neverbální projevy pacienta, které jsou často minimálně stejně důležité, jako klinické hodnoty z laboratoře či údaje na eReceptu,“ vysvětluje k motivu letošní kampaně PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident ČLnK.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail