Onkologická péče se u nás začíná vracet do normálního stavu

Z nového průzkumu společnosti IQVIA mezi onkology v České republice vyplývá, že onkologická péče se nyní začíná vracet do normálního stavu jako před pandemií. Dvě třetiny dotázaných lékařů uvádějí, že již nyní mají stejný počet vyšetřených pacientů nebo se jejich počty zvyšují. Jedna třetina lékařů uvádí, že počty vyšetřených pacientů jsou stále nižší. Pandemie covidu-19 však způsobila značné zpoždění a narušení onkologické péče.

Z širšího mezinárodního průzkumů společnosti IQVIA plyne, že po vypuknutí koronavirové pandemie 44 % českých onkologických lékařů vyšetřilo v roce 2020 na týdenní bázi méně pacientů než před pandemií. Více než polovina oslovených lékařů také uvedla zpoždění operačních výkonů a obecně nižší počet žádanek na vyšetření onkologickým specialistou. Celá jedna třetina lékařů také zaznamenala zpoždění při zahájení léčby chemoterapií. Více než 40 % lékařů provedlo méně diagnostických výkonů, přičemž zpoždění v diagnostických výkonech lékaři nejvíce pozorovali v oblastech rakoviny tlustého střeva a konečníku, rakoviny prsu a prostaty. Jako nejvýraznější faktor ovlivňující nižší počty úspěšných a včasných diagnóz rakoviny přes 80 % lékařů uvádí oddálení a zpoždění preventivních vyšetření. Téměř polovina lékařů indikovala ztížené monitorování vedlejších účinků předepsané léčby. Lékaři také uvedli, že během konzultace s pacienty věnovali čas covidu-19 a dalším tématům, které přímo nesouvisí se samotnou léčbou rakoviny. Širšího průzkumu se v České republice účastnilo 73 lékařů během čtvrtého kvartálu roku 2020.

„Napříč regionem východní Evropy lékaři vyvíjejí zvýšenou aktivitu v oblasti podpory onkologických pacientů kvůli pandemii covidu-19. Konkrétně v České republice necelá polovina onkologických specialistů zmínila, že se nyní více věnují oblasti pacientské podpory. Současná pandemie akcelerovala toto téma a silně rezonuje také mezi farmaceutickými společnostmi, což dokládá i zvýšený zájem ze strany našich klientů,“ uvádí Ondřej Sýkora, produktový manažer ve společnosti IQVIA.

Ze světového měřítka představují evropští pacienti přibližně 25 % všech onkologických pacientů – rakovinová onemocnění s 20% smrtností jsou zároveň druhým nejčastějším důvodem úmrtí v Evropě. Již před vypuknutím pandemie covidu-19 pacienti v regionu východní Evropy čekali na nové inovativní léky v průměru třikrát déle než pacienti v západní Evropě.

„Dopady pandemie covidu-19 budou mít dlouhodobý efekt na formování zdravotnického prostředí v celém regionu východní Evropy. Očekáváme, že důsledky pandemie zdravotnický sektor pocítí v průběhu celého desetiletí, nicméně rovněž předpokládáme pozitivní efekt akcelerace nových technologií a postupů,“ říká Martin Šlégl, generální ředitel společnosti IQVIA pro Českou republiku a Slovensko.

Nárůst využívání nových technologií a nové formy pacientské podpory v onkologii ilustruje například nově spuštěná aplikace Masarykova onkologického ústavu „MOU MEDDI“, jež umožňuje zcela novou formu komunikace mezi lékařem a pacientem včetně vydání receptu či konzultace na dálku.

Společnost IQVIA se dlouhodobě komplexně věnuje tématu onkologické léčby. V rámci rozšiřování portfolia služeb v onkologii bude v roce 2021 nově uvedena studie Oncology Dynamics v České republice a na Slovensku, jež sleduje vývoj dynamiky onkologické léčby v čase.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail