Čím dál víc malých dětí je očkováno proti meningokokům skupiny B

Zhruba 2,5krát se za poslední rok zvýšila proočkovanost nejmenších dětí proti onemocněním způsobeným meningokoky skupiny B. Za nárůstem zájmu stojí mimo jiné i plná úhrada vakcíny, která platí při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku dítěte. Podle odhadu lékařů by se letos díky tomu mohla proočkovanost kojenců dostat téměř k 70 procentům.

Výrazné zvýšení zájmu o očkování potvrzují data poskytnutá pediatry. Zatímco ještě v roce 2019 naočkoval dětský lékař proti invazivním meningokokovým onemocněním (IMO) skupiny B v průměru jen 19 dětí ročně, loni se tato hodnota vyšplhala na 54 naočkovaných kojenců. Naočkováno tedy bylo 2,5krát více dětí než v roce předešlém. Nejvyšší nárůst zájmu pediatři evidují právě u dětí ve věkové kategorii 2 až 6 měsíců (nárůst o 58 %), kterým vakcínu plně hradí zdravotní pojišťovny. Věk dětí očkovaných proti meningokokům skupiny B se díky tomu výrazně posunul právě do nejohroženější kategorie.

Do plné úhrady vstoupila vakcína Bexsero proti meningokokům skupiny B po novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 1. května loňského roku. Česká republika se tehdy stala teprve sedmou zemí na světě, která začala tento typ očkování nejohroženější skupině dětí plně hradit. První výročí úhrady tohoto očkování navazuje na další významné datum, kterým je Světový den menigitidy připadající na 24. duben.

 

Letos by mohlo být naočkováno až 70 procent kojenců

Je důležité, že hlavním motivem očkování je vedle finanční dostupnosti také obava ze závažného onemocnění, které je známé svým velmi rychlým průběhem a v některých případech může k úmrtí nemocného dojít již během 24 až 48 hodin. Podle dosavadního zájmu a zvyšující se informovanosti pediatři usuzují, že letos vakcínu aplikují zhruba 67 % všech dětí ve věku 2 až 6 měsíců.

Zvyšující se zájem o očkování je velmi žádoucí, protože meningokoková onemocnění skupiny B podle statistik Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu nejčastěji ohrožují právě nejmladší děti. Invazivní meningokokové onemocnění není časté, ale o to je zrádnější a závažné, a i přes vyspělost zdravotní péče se smrtnost na toto onemocnění pohybuje kolem 10 %.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail