Dezinfekce za symbolickou cenu putovala do potravinových bank

Zentiva nabídla 250 000 ks (cca 20 000 litrů) dezinfekce Sanicor vlastní produkce za symbolickou cenu potravinovým bankám. Potravinové banky dezinfekci dále rozdistribuují lidem v nouzi a ohroženým skupinám, mezi které patří například lidé žijící v azylových domech, matky samoživitelky a klienti terénních služeb.

Nápad podpořilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které Zentiva oslovila pro doporučení, komu dezinfekci poskytnout. Na základě vzájemné dlouhodobé spolupráce a znalosti potřeb jejich klientů pak ministerstvo doporučilo právě Českou Federaci potravinových bank.

„Zentiva nás oslovila s žádostí o doporučení, kam smysluplně svou nabídku směřovat. S potravinovými bankami dlouhodobě spolupracujeme a jejich podpora je za aktuální situace více než na místě. Proto jsme se rozhodli doporučit právě tuto organizaci. Dokáže totiž přes své partnery dostat pomoc k těm nejpotřebnějším velmi rychle,“ shrnuje Mgr. Martina Štěpánková, MPA, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí.

Dezinfekce bude dodána ve dvou velikostech balení, po 50 a 500 mililitrech, přičemž většina bude po 50ml, určena pro přímou distribuci jednotlivcům, větší balení pak může být užito ve společných prostorách azylových domů, kontaktních center apod. Symbolická cena odpovídá 0,01 Kč u menšího balení a 0,10 Kč u balení většího.

„V rámci programu #WeHelpOthers jsme chtěli v současné naléhavé epidemiologické situaci pomoci dle svých možností nejohroženějším skupinám občanů v České republice. Protože se chceme zaměřit na to, kde je tato potřeba nejnaléhavější, rozhodli jsme se kontaktovat Ministerstvo práce a sociální věcí s prosbou o radu. Jsme velmi rádi, že nás ministerstvo nasměrovalo, a otevřelo nám tak dveře pro další potenciální spolupráci s potravinovými bankami,“ komentuje RNDr. Soňa Porubská, generální ředitelka Zentivy CZ&SK.

Cílem je podpořit všechny, kteří za současné situace nemají přístup k dezinfekčním či hygienickým přípravkům a ochranným pomůckám. Společně s potravinovými bankami se podařilo vybrat konkrétní instituce po celé České republice, jejichž prostřednictvím se dostane osobní dezinfekce Sanicor mezi nejohroženější klienty. Ta jim pomůže v každodenní ochraně proti virům a bakteriím.

„Množství lidí v nouzi neustále narůstá, naše odběratelské organizaci s nimi dennodenně pracují a snaží se jim maximálně pomáhat. Často jim chybí peníze na uspokojení těch nejzákladnějších lidských potřeb. Dezinfekce nebo speciální hygiena je pro většinu z nich nedostupná. Vážíme si toho, že nás na doporučení MPSV požádala Zentiva o distribuci dezinfekce, kterou nyní dostaneme co nejrychleji k těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ dodává Mgr. Veronika Láchová, ředitelka České Federace potravinových bank.

Tuto aktivitu ještě podpoří soukromý dopravce, společnost PROfreight CZ, která náklad dezinfekce Sanicor Zentiva do potravinových bank po celé ČR rozveze.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail