Inspekce zjistila doplněk stravy se škodlivým obsahem hliníku a olova

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci kontroly prodeje doplňků stravy na internetu zjistila několik nevyhovujících šarží výrobku Křemelina – přírodní minerální doplněk stravy, a to pro vysoký obsah hliníku a olova.

Jedná se o následující šarže:

  • Křemelina 250g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 2026, dovozce: DiatomPlus s.r.o., země původu: Kalifornie. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 13570 miligramů na kilogram (mg/kg)
  • Křemelina 500g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 2026, dovozce: DiatomPlus s.r.o., země původu: Kalifornie. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 12140 mg/kg
  • Křemelina 1000g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 9/26, výroba a distribuce: DiatomPlus s.r.o. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 11040 mg/kg
  • Křemelina 1500g, přírodní minerální doplněk stravy, DMT: 2026, dovozce: DiatomPlus s.r.o., země původu: Kalifornie. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 9820 mg/kg
  • Křemelina, doplněk stravy, 250 kapslí, EXP: 9/22, dovozce a výrobce: DiatomPlus s.r.o., země původu: USA. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 7918 mg/kg
  • Křemelina, doplněk stravy, 600 kapslí, EXP: 9/22, dovozce a výrobce: DiatomPlus s.r.o., země původu: USA. Laboratorně zjištěný obsah hliníku: 7535 mg/kg.

Laboratorní analýza potvrdila v uvedených šaržích výrobku přítomnost hliníku v koncentraci, která v rámci daného dávkování několikanásobně překračuje tolerovatelný týdenní příjem stanovený EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) pro tuto látku. Dále laboratorní rozbor potvrdil i překročení maximálního poveleného množství pro přítomnost olova, které je stanoveno na 3,0 mg/kg, zjištěny byly hodnoty v rozmezí 3,7 – 5,6 mg/kg. Na základě hodnocení rizika byl doplněk stravy označen za škodlivý pro zdraví podle čl. 14 nařízení (ES) č.178/2002.

Inspektoři SZPI nevyhovující vzorky odebrali na webových stránkách www.diatomplus.cz , jejichž provozovatelem je společnost DiatomPlus s.r.o., Praha.

SZPI nařídila provozovateli, aby neprodleně stáhnul předmětné šarže doplňků stravy z tržní sítě a informoval veškeré své odběratele. Potravinářská inspekce zároveň zahájí s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení sankce.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail