ČLnK varuje před dopady řešení alertů na lékárenskou péči

Lékárník nově nesmí při chybovém hlášení neboli alertu v rámci ověřování pravosti léčiv vydat lék ani v případě, že nevykazuje žádné známky padělku. Mohou tak nastat situace, kdy pacient nedostane lék, přestože ho má lékárník v ruce

Od 1. ledna 2021 nesmí být v lékárnách pacientům vydávány léčivé přípravky, které neprojdou ověřením pravosti balení. Lékárny musí nyní uložit do karantény léky, které systém ověřování provozovaný Národní organizací pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) nepotvrdí jako pravé. Podle odhadu České lékárnické komory (ČLnK) to může být až 90 000 balení léčivých přípravků ročně. Lékárníci žádají pacienty o pochopení, pokud jim v takovém případě lék nevydají. Za výdej léku, který neprošel ověřením, totiž hrozí ze strany Státního ústavu kontroly léčiv (SÚKL) pokuta ve výši až 2 mil. Kč.

U žádného chybového hlášení zjištěného v ČR v průběhu roku 2020 se padělek neprokázal. Situaci by vyřešilo uplatnění dosavadního výkladu. Lékárníci ověřují jednotlivá balení léčiv v rámci svých povinností již od samého počátku zavedení této povinnosti v roce 2019. Do konce loňského roku bylo možné lék vydat i přes chybové hlášení, pokud lékárník neměl pochybnost o jeho pravosti.

„Česká lékárnická komora se znovu obrátila na ministra zdravotnictví a požádala ho o potvrzení výkladu platného do konce loňského roku. Ačkoliv za téměř dva roky byly vyprodukovány stovky tisíc chybových hlášení, ani jedno nebylo kvůli padělku léčivého přípravku. Chyby se objevují zejména v nahraných datech v centrálním systému k ověřování,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK. Dopad současného rozhodnutí bude mít vliv na poskytování lékárenské péče. Už dnes je třeba v důsledku nového výkladu počítat se situacemi, kdy do lékárny přijde pacient, který svůj lék nutně potřebuje, a ačkoliv má lékárník přípravek v ruce, po vygenerování alertu mu ho nevydá a uloží ho do karantény. Stejně se musí nově zachovat i nemocniční lékárna, která je nucena zadržet výdej léčiv například pro celé oddělení velké nemocnice.

Fakt, že současné nařízení v ověřování pravosti léčiv bude mít nezanedbatelný vliv na dostupnost léčivých přípravků, potvrzuje i viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., který se problematikou dlouhodobě zabývá: „Podle odhadu ČLnK se může jednat až o 90 000 balení léčivých přípravků ročně, které budou muset být umístěny lékárníkem do karantény a k pacientům se v potřebný okamžik nedostanou.“

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail