Konzultace ohledně užívání léků jako výkon neprošly

Jak na svém webu informuje Česká lékárnická komora (ČLnK), Pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví ČR k seznamu zdravotních výkonů na svém jednání 3. 12. 2020 nepřijala společný návrh České lékárnické komory a České farmaceutické společnosti ohledně výkonu s názvem Individuální konzultace s pacientem zaměřená na zhodnocení lékového záznamu v lékárně.

Jak je na jmenovaném webu uvedeno, nežádoucí účinky léčiv jsou důvodem hospitalizace přibližně u každého desátého seniora (Oscanoa, 2017). Po dobu sedmi měsíců v roce 2016 byla ve spolupráci s ČLnK a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou realizována studie zaměřená na detekci a řešení lékových problémů v rámci individuálních konzultací poskytovaných pacientům v 19 lékárnách v ČR. Identifikováno bylo průměrně 2,7 lékových problémů na jednoho pacienta (Doseděl, 2017).
I proto se zástupci České lékárnické komory rozhodli vytvořit návrh nového výkonu, který by byl hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Cílem nového výkonu ve formě individuální konzultace s pacientem zaměřené na zhodnocení lékového záznamu bylo identifikovat a navrhnout řešení konkrétních lékových problémů. Tato detailní konzultace lékárníkem by byla vhodná především u pacientů, kteří mají více onemocnění, nebo užívají složitá dávkovací schémata léků. Lékárníci nabízejí lékové konzultace již dlouhodobě, nicméně bezplatně. Většímu rozvoji by jistě pomohlo finanční ohodnocení ze strany zdravotních pojišťoven.
Konzultace probíhají v prostoru lékárny, který zaručuje dostatečné soukromí. Lékárník řízeným pohovorem zjišťuje informace týkající se zdravotního stavu pacienta a zejména lékového profilu. Pomocí získaných informací a analýzy lékového záznamu pacienta dokáže identifikovat rizikové faktory ovlivňující bezpečnost a účinnost terapie. Pokud však pacient užívá složitá dávkovací schémata léků nebo má více onemocnění, není během běžného výdeje v lékárně vždy možné vyhodnotit všechny aspekty a rizika pro nedostatek času a informací.
Zástupci Pracovní skupiny MZ ČR bohužel návrh výkonu nepřijali. Lékárníci budou i nadále jednat s lékaři a pojišťovnami a vysvětlovat jim přínos návrhu pro společnost. Na konkrétních případech budou ukazovat, jak mohou lékárníci díky osobní konzultaci s pacientem podpořit racionální užívání léčivých přípravků a adherenci pacientů k léčbě. Pacienti se nemusí obávat, že by lékárníci přestali konzultace nabízet. Rádi pomůžou svým pacientům a v budoucnu se snad ustanovit výkon podaří.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail