Sbírka e-shopu Lékárna.cz zafungovala rekordně rychle

Finančním darem ve výši 250 tisíc korun přispěla společnost Pears Health Cyber provozující e-shop Lékárna.cz na zlepšení podmínek života pacientů se vzácnými chorobami. Dar 9. prosince 2020 odeslala České asociaci pro vzácná onemocnění (ČAVO).

„Důležitou součástí naší práce jsou systémové změny ve prospěch lidí se vzácným onemocněním. Usilujeme o lepší centralizovanou péči a rychlejší přístup k lékům na vzácná onemocnění. Těch není mnoho, ale když už je nějaký k dispozici, snažíme se, aby se u nás doma včas dostal k těm, kteří ho potřebují. Nyní je v Poslanecké sněmovně připraven ke schválení zákon, který by toto měl usnadnit, a spolurozhodovat by měli sami pacienti tím, že poskytnou svoji zkušenost s životem se vzácnou diagnózou. My v ČAVO jsme si dali za úkol je připravit na to, aby věděli, jak se co nejefektivněji do procesu zapojit. Váš dar nám pomůže je připravit co nejlépe. A nejen edukovat, ale i zajistit potřeby nemocných a jejich rodin, které jsou tak individuální jako ono zmíněné spektrum vzácných onemocnění,“ říká Anna Arellanesová, předsedkyně rady ČAVO.

Pears Health Cyber má na lékárenském e-shopu Lékárna.cz otevřenou veřejnou sbírku pro pomoc lidem se vzácnými chorobami, do které přispívají nejen její zákazníci, ale i zaměstnanci. Z této sbírky společnost věnovala ČAVO 150 tisíc korun, dalších 100 tisíc korun pak přidala právě Lékárna.cz. „Naše pomoc pacientům se vzácnými chorobami právě v souhrnu dosáhla dvou milionů korun. Sbírce se daří i v těchto těžkých časech, dar pro ČAVO jsme nasbírali doslova rekordně, během pouhého jednoho měsíce. Považuji to v této těžké době skoro za vzácnost, že společnost obtížená starostmi o zdraví a leckdy i další existenci dokáže stále ještě myslet i na ty, kterým se nedostalo v životě tolik zdraví jako nám ostatním. Stejně tak jsou pro mě vzácní ti, kdo se starají o důstojný a kvalitní život lidí se vzácnými chorobami, kteří především potřebují empatii a pomocnou ruku a rodiče dětí i radu,“ říká PharmDr. Vladimír Finsterle, zakladatel společnosti.

Zdůrazňuje, že společnost Lékárna.cz cítí jako samozřejmou povinnost pomáhat lidem, kterým se nedostává tolik zdraví jako ostatním a předává pacientům každou vybranou korunu. Sbírka je určena výhradně na podporu a rozvoj aktivit, které cíleně zlepšují životní podmínky nemocných se vzácnými diagnózami (sociální a léčebná podpora, ozdravné pobyty, edukační kampaně, nákupy pomůcek, přístrojů a individuálních potřeb).

Pears Health Cyber letos pomohla nemocným se vzácnou diagnózou finančními dary ve výši 786 200 Kč (kromě daru pro ČAVO ještě v červnu částkou 536 200 korun Klubu nemocných cystickou fibrózou)

Vzácná onemocnění postihují v součtu více než 5 procent evropské populace, je jich víc než 8000, jsou závažná a často nevyléčitelná. ČAVO hájí zájmy mnoha osob s ultravzácnými onemocněními a 41 pacientských organizací zastupujících různé vzácné diagnózy.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail