Pracovní skupina projednává výkon konzultace s pacientem

Lékový záznam pacienta je dostupný již více než půl roku. Jeho zavedení umožnilo lékárníkům jednodušeji odhalovat možné lékové chyby při preskripci a výdeji léků na recept a zabránilo také vzniku nebezpečných interakcí v případě špatně zvolené samoléčby. Česká lékárnická komora (ČLnK) dlouhodobě usiluje o zavedení nového výkonu farmaceuta ve formě individuální konzultace s pacientem zaměřené na zhodnocení lékového záznamu.

Návrh výkonu je projednáván Pracovní skupinou k seznamu zdravotních výkonů dnes, 3. prosince. Zavedení výkonu a schválení jeho úhrady ze zdravotního pojištění podpoří racionální užívání léčivých přípravků a adherenci pacientů k léčbě.

 

Řešení i pro pacienty užívající velké množství léčiv

Se zvyšujícím se počtem léků, které jsou dnes k dispozici a které pacienti užívají, narůstá i množství lékových chyb. Jen v ČR je aktuálně na trhu více než 8000 léčivých přípravků a lékárník je posledním bodem kontroly před výdejem léčiva pacientům. Osobní pohovor s lékárníkem podpořený přístupem do lékového záznamu se po půlročním fungování v lékárenské praxi plně osvědčil. Zvýšenou poptávku po detailní konzultaci léčby registrují lékárníci i od samotných pacientů.

Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů ministerstva zdravotnictví projednává 3. prosince 2020 návrh nového, farmaceuty dlouho očekávaného, výkonu Individuální konzultace s pacientem zaměřeného na zhodnocení lékového záznamu v lékárně. Tento návrh připravila ČLnK ve spolupráci s odborníky z České farmaceutické společnosti (ČFS ČLS JEP). Návrh má podporu obou farmaceutických fakult i největších provozovatelských lékárnických organizací.

„Cílem nového výkonu ve formě individuální konzultace s pacientem zaměřené na zhodnocení lékového záznamu je identifikovat a navrhnout řešení konkrétních lékových problémů. Tato konzultace lékárníkem je vhodná především u pacientů, kteří mají více onemocnění, nebo užívají složitá dávkovací schémata léků. Během dispenzace v lékárně není možné u těchto pacientů vždy vyhodnotit všechny aspekty a rizika pro nedostatek času a informací. Pokud by pracovní skupina navržený výkon schválila, umožní to další zkvalitnění lékárenské péče hrazené ze zdravotního pojištění a účelnější čerpání těchto prostředků. Výkon konzultace bude indikován lékařem. Tím dojde k propojení odborného pohledu lékaře a lékárníka na léčbu pacienta, k prohloubení mezioborové spolupráce a k vyšší bezpečnosti léčby pacienta,“ říká k projednávané vyhlášce a navrženému výkonu Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory.

„Schválením nového výkonu se kromě řešení lékových problémů jistě posílí i adherence pacienta k léčbě. To může být zejména u některých pacientů užívajících velké množství léků nebo podceňujících svůj zdravotní stav velmi důležité. A právě takovým pacientům by mohli lékárníci během individuální konzultace věnovat ještě více času a diskrétním pohovorem mimo prostor pro dispenzaci léčiv jim všechny aspekty léčby vysvětlit a k léčbě je dále motivovat,“ vysvětluje viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail