Klíčová je dostupnost generických a biosimilárních léků

Lidé v celé Evropské unii očekávají, že budou mít přístup k potřebným terapeutickým postupům. Právě zveřejněná farmaceutická strategie EU tedy musí upřednostňovat proveditelná opatření, která umožní ještě lépe a efektivněji plnit generickým a biosimilárním léčivým přípravkům jejich roli při zajištění dostupné farmakoterapie. Ty představují 70 % základních léků předepsaných v Evropě, tedy těch, které jsou každý den potřebné k tomu, aby pomohly pacientům zvládat nemoci včetně rakoviny, autoimunitních a respiračních nedostatků. Zároveň je farmaceutický průmysl významným přispěvatelem do ekonomiky EU a vytváří významné množství kvalifikovaných pracovních příležitostí. Farmaceutický průmysl je tedy důležitou součástí politiky EU.

Farmaceutická strategie EU poskytuje jedinečnou příležitost k posílení tohoto strategického lékového odvětví. Musí mimo jiné:

  • Zajistit maximální dostupnost generických a biosimilárních léků tím, že se budou řešit skutečné příčiny výpadků.
  • Zpřístupnit generika a biosimilární léky všem pacientům. V současnosti mají pacienti v EU v řadě případů plný přístup k některým druhům léčby teprve ve chvíli, kdy je k dispozici verze bez patentu. Překážky pro používání nepatentovaných léčivých přípravků musí být odstraněny v souladu s akčním plánem duševního vlastnictví.
  • Modernizovat a digitalizovat lékové registrační a regulační systémy s cílem urychlit a zefektivnit procesy a interakce a zajistit rychlou výměnu bezpečných informací. Cílem je opět zvýšit dostupnost farmakoterapie, z čehož v konečném důsledku budou nejvíce profitovat pacienti.
  • Podporovat výrobní a průmyslové politiky v Evropě. Implementací potřebných systémových kroků se zvýší konkurenceschopnost, vytvoří se nová pracovní místa a zvýší se udržitelnost a stabilita dodavatelských řetězců nejen při řešení mimořádných situací v oblasti zdraví.

„Evropskou farmaceutickou strategii rozhodně vítáme, vyšší míra koordinace na celoevropské úrovni může sehrát nezastupitelnou úlohu při zajištění dostupnosti kriticky potřebných léčiv pro české pacienty. Optimalizací rozhodovacích procesů by se dostupná generická léčiva snadněji dostala i na český trh, a český zdravotní systém by tak mohl ušetřit významné finanční prostředky, což by pozitivně pocítili i sami pacienti. Nutná je také debata o cenové politice, tlak na co možná nejnižší cenu generik je jedním z hlavních důvodů, proč se velká část dodavatelských subjektů stěhuje mimo Evropu, a kontinentu tak v krizových chvílích může chybět léková soběstačnost,“ dodává ke zveřejnění EU farmaceutické strategie Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

Možnosti léčby výrazně zefektivňuje inovace a digitalizace, nicméně tyto nové léčebné možnosti se nedostávají ke všem pacientům v Evropě stejnou rychlostí. Může tak docházet k situacím, kdy někteří pacienti nemusí mít k lékům, které potřebují, přístup. Další komplikací je fakt, že v rámci Evropy mohou mít některé zdravotnické systémy a pacienti problémy
s úhradou nákladů za léky. Celá populace EU stárne, což nutně bude zdravotnické systémy dále zatěžovat. Negativně se projevuje i rostoucí závislost na zajištění léčivých přípravků
a komponent nutných pro jejich výrobu na zemích mimo EU. To vše by měla řešit společná farmaceutická strategie EU.

Formální proces přípravy farmaceutické strategie začal 2. června zveřejněním tzv. „Roadmap“, ve které bylo možné poskytnout komisi vyjádření, poté následovala veřejná konzultace, která skončila 15. září. V obou krocích se aktivně vyjádřila i Česká asociace farmaceutických firem.

Samotné zveřejnění farmaceutické strategie EU pak neznamená konec práce, ale zahájení procesu tvorby konkrétního naplnění základních směrů vytyčených ve strategii. Pro Českou republiku je úspěšná farmaceutická strategie a její implementace v EU i na národní úrovni důležitá minimálně ve dvou rovinách. V první řadě je to příležitost lépe zajistit pacientům léky, které potřebují. A velmi důležitý je z hlediska ČR také druhý aspekt, tedy zlepšení pozice společností s výrobními závody v EU, protože na našem území se nachází hned několik výrobců léčiv, kteří významně přispívají ekonomice ČR.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail