Průzkum odhalil varovné změny v chování pacientů
Foto: pexels.com

Ačkoliv se druhá vlna pandemie nemoci covid-19 projevila v mnohem větší síle než ta jarní, Češi stále hazardují se svým zdravím. Výsledky průzkumu České asociace farmaceutických firem (ČAFF) ukazují, že část populace snížila počet návštěv u lékaře a 4,1 % respondentů by vysadila pravidelně užívané léky na předpis nebo změnila jejich dávkování.

Průzkum byl realizován s využitím platformy Ipsos Instant Research. Sběr dat probíhal on-line formou v říjnu 2020. V on-line dotazníku odpovídalo celkem 1100 respondentů v reprezentativním zastoupení podle věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.

Z průzkumu například vyplynulo, že podíl pacientů, kteří pravidelně chodí k lékaři, a úmyslně snížili počet návštěv zdravotnických zařízení, činí 16,6 %, což je každý šestý. Jedná se o stejný jev, který už se objevil na jaře, včetně dalšího, a to, že vysadit nebo změnit dávkování léků na předpis jsou stále ochotní 4 ze sta Čechů. Tyto varovné trendy v pacientském chování se vyskytují v menším rozsahu než na jaře, přestože druhá vlna pandemie má násobně horší průběh. Stále se jedná o negativní zprávu ve vztahu k péči o zdraví.

Třetina dotázaných sáhla k lékařským konzultacím na dálku, formou elektronické komunikace se svým lékařem. Trend telemedicíny roste a umožňuje roztřídit pacienty s různě závažnými zdravotními problémy na ty, u kterých je nutný rychlý osobní zásah lékaře, ty, u nichž lze osobní návštěvu naplánovat, a ty, které lze odbavit vzdálenou audiovizuální komunikací. Pacienti se tak vyvarují společenského kontaktu, nebo ho omezí na minimum. Jen necelých 15 % těch, kteří se vydali na osobní návštěvu k lékaři, muselo čekat déle než 30 minut v čekárně. Dvě třetiny Čechů (66,7 %) v posledních 2 měsících svou frekvenci vyhledání lékařské péče nijak nezměnily.

„Pandemická situace je vážná, proto vyzýváme pacienty, kteří mají akutní a chronické zdravotní problémy, aby nezanedbávali svůj zdravotní stav. Pokud se obávají společenského kontaktu, vždy je možnost nejprve svému lékaři zavolat, a teprve v rámci konzultace se s ním dohodnout, zda je vhodná osobní návštěva. Přecházení zdravotních problémů je však mnohem větším rizikem než zodpovědná návštěva vašeho lékaře,“ doporučuje jednoduchý postup RNDr. Soňa Porubská, místopředsedkyně představenstva ČAFF.

Průzkum také ukázal, že více než polovina české populace (52,4 %) užívá pravidelně léky na předpis, necelá polovina z nich má aktuálně zásobu na dva měsíce a déle. Optimistickou zprávou je, že v případě, že by jim léky na předpis došly, řešila by to významná většina z nich distančně, pomocí eReceptu (81,3 %). I za současné situace by se však stále ještě osobně vydal pro recept k lékaři každý desátý Čech (9,9 %).

„V souvislosti se samovolným zasahováním do medikace samotnými pacienty, je z průzkumu patrné, že na rozdíl od jarní vlny pandemie, lidé tolik neriskují zdraví tím, že by pravidelně užívané léky na předpis vysadili nebo změnili jejich dávkování. Nyní by k takovému kroku sáhlo poloviční množství pacientů oproti jaru, tedy 4,1 procenta, což stále považujeme za alarmující zprávu, byť se jedná o zlepšení oproti jaru“ komentuje výsledky průzkumu Mgr. Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail