Skautská pomoc lékárnám

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a komplikace se zajištěním léků u pacientů z rizikových skupin iniciovala a spustila organizace Junák – český skaut speciální projekt Skautská pomoc lékárnám. O odborný dohled požádala Českou lékárnickou komoru (ČLnK). Projekt umožní pacientům prostřednictvím skautských dobrovolníků vyzvednout a doručit léky i zdravotnické prostředky v situacích, kdy si je pacienti nemohou osobně vyzvednout ve své lékárně, či nemohou o vyzvednutí požádat své blízké či pečovatele. Služba je organizovaná, bezplatná a funguje celorepublikově. Vyzvednutí léků zajišťují přímo vyškolení skautští dobrovolníci, kteří mají potřebné instrukce k tomu, aby došlo k předání léků včetně nezbytných informací od lékárníka.

„Česká lékárnická komora velmi uvítala nabídku organizace Junák – český skaut na konzultační spolupráci při realizaci projektu Skautská pomoc lékárnám. Projekt umožňuje organizovanou, transparentní a cílenou pomoc přesně těm pacientům, kteří nemohou požádat například zdravého rodinného příslušníka nebo svého ošetřovatele, aby jim léky vyzvedl ve své lékárně, kterou obvykle navštěvuje. Kromě karanténních pacientů jsou to zejména senioři a lidé z rizikových skupin. Díky tomuto projektu se k takovým lidem napříč republikou dostanou nejen potřebné léky, ale s nimi i nezbytné informace, které lékárník běžně sděluje přímo pacientovi. Lékárník tedy i v tomto případě provede dispenzaci, díky proškolenému dobrovolníku může přímo kontaktovat pacienta a zajistit i předání kompletní informace pacientovi spolu s léčivy,“ říká Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident ČLnK.

 

Jak by měl pacient postupovat, pokud službu potřebuje využít?

Pokud si pacient není schopen zajistit léky jiným vhodným způsobem (například tedy ani prostřednictvím zdravého rodinného příslušníka či jiného blízkého) může v současné mimořádné situaci využít službu Skautské pomoci lékárnám. „Pokud pacient zavolá do své lékárny, kterou obvykle navštěvuje a z pohovoru s lékárníkem vyplyne, že není jiná možnost, jak by si mohl pacient léky obstarat, lékárník mu předá kontakt na telefonickou linku projektu Skautská pomoc lékárnám. Pacient pak sám na linku zavolá a s vyškoleným operátorem projektu se domluví na dalších podrobnostech,“ vysvětluje proces zapojení lékáren PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident ČLnK.

Po domluvě s pacientem operátor zadá požadavek do systému a dobrovolníci v oblasti, kam požadavek spadá, dostanou notifikaci. Konkrétní dobrovolník v terénu si tento požadavek převezme a následně bude telefonicky kontaktovat pacienta. Domluví se s ním na termínu předání léků a všech dalších podrobnostech. „V poslední fázi dobrovolník vyzvedne léky v lékárně a společně s informacemi od lékárníka je předá bezkontaktní metodou pacientovi. Díky tomu je zajištěno, že se spolu s léky k pacientovi dostanou i všechny potřebné informace. V případě nejasností může pacient lékárníka kdykoliv telefonicky kontaktovat a upřesnit si k léčbě vše potřebné. Některá upřesnění mohou být potřeba už před samotným výdejem léku, ale některé otázky vyplynou až ve chvíli, kdy má pacient začít lék užívat, například i v kombinaci s jinou léčbou,“ dodává Martin Kopecký. Bližší informace k projektu a telefonní linka jsou k dispozici na www.skautskapomoclekarnam.cz.

Služba Skautská pomoc lékárnám je určena pouze pacientům, kteří nemají jinou možnost si své léky zajistit. Standardní lékárenská péče napříč celou republikou je pro pacienty plně zajištěna i nadále. I díky důsledným a dlouhodobým opatřením zůstávají lékárny pro pacienty otevřené a bezpečné.

„Pacienti se mohou i nadále poradit o svém zdravotním stavu s lékárníkem stejně jako kdykoli jindy. Lékárník jim může pomoci i s výběrem léčivých přípravků vhodných během období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění. Při výdeji léků na recept doporučujeme využít načtení eReceptu prostřednictvím dokladu totožnosti (občanského průkazu či pasu). Jedná se o další účinné hygienické opatření, které omezí předávání mobilů z rukou pacienta do rukou lékárníka a zpět, které je časté při načítání identifikátoru eReceptu ze sms. Navíc výrazně zrychlí celý proces načítání eReceptů,” vysvětluje prezident Krebs.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail