Trendem mobilních aplikací pro zdraví je e-couching
Foto: Pexels

Zdraví si pomocí mobilní aplikace takříkajíc hlídá průměrně každý druhý majitel chytrého telefonu, protože jednoduché lifestylové hlídače hmotnosti, tepu, kroků za den nebo kvality spánku jsou už standardní výbavou. Jinou kategorií mobilních aplikací jsou ale takové, které pomáhají zvládat nemoc. Jsou náročnější na vývoj, na spolupráci s lékaři a pacienty a zatím jich je dost málo. Trend aktivního zvládání nemoci pomocí technologií má ovšem velký potenciál.

„Nejvíc je na trhu aplikací, které pomáhají zdravým lidem být ještě zdravější. Jsou jednoduché a oblíbené. Jinou kategorií mobilních aplikací jsou ale takové, které pomáhají zvládat nemoc. Jsou náročnější na vývoj, na spolupráci s lékaři a pacienty a zatím jich je dost málo. Trend aktivního zvládání nemoci pomocí technologií má velký potenciál, ale každý, kdo se do těchto řešení chce pustit, potřebuje znalost problematiky, trpělivost a investici,“ říká Mgr. Jaromír Krotký, vývojář těchto řešení a konzultant české společnosti Pears Health Cyber. Ta se jako jedna z mála v České republice zabývá spojením léčby s technologiemi, J. Krotký pod jejími křídly už vyvinul asi tři desítky aplikací různých typů, které se v šesti jazycích stahují prakticky po celém světě.

Lifestylové připomínkovače, sčítače a hlídači jsou sice na trhu už asi 10 let, ale neřeší zdravotní obtíže. Těmi se zabývají preventivní aplikace, které upozorňují na určitý zdravotní problém, nabídnou test nebo samovyšetření a případně nasměrují k lékaři (Ruce na prsa, Hlídač koulí, Lupénka). „Tyto medicínské awareness aplikace člověk projde, něco se dozví, dá si test nebo samovyšetření a pak je smaže, protože nic dalšího už nenabízejí. Přesto je jejich preventivní role hodně důležitá, protože označují situace, kdy je dobré zajít k lékaři,“ říká J. Krotký.

V posledních letech se ale objevil nový trend v péči o zdraví, a to mobilní aplikace určené pro lidi nemocné a jejich rodinné příslušníky. Ty jdou nad rámec informací směrem k managementu nemoci samé, ať už cukrovky, roztroušené sklerózy nebo migrény. Jak shrnuje J. Krotký: „Mobilní telefon je nevyléčí, ale usnadní život s nemocí, udrží motivaci pro dodržování léčebných režimů, také pacienta zklidní, dají informaci, změří a vedou k žádoucímu chování. A nutí ho všímat si věcí ve svém životě, kterých by se třeba ani nevšimnul nebo si je často nezapamatoval – kolikrát se například objevila bolest v posledních měsících, jaké si v případě problému vzal léky a v jakém množství. A samozřejmě připomíná aplikaci léku, návštěvu lékaře, cvičení, pití, jídlo.“

Za nejúspěšnější aplikaci považuje tu určenou pro pacienty s roztroušenou sklerózou, která podporuje dodržování léčby a už se lokalizovala do více než deseti zemí. A pak tu nejnovější, určenou pro lidi trpící migrénou. Vyvíjel ji společně se zadavatelem, lékaři a pacienty asi šest měsíců do moderní uživatelsky příjemné mobilní aplikace, která spojuje mnoho různých funkcí, aby dlouhodobě učila pacienty s nemocí žít, zvládat různé stavy, chápat souvislosti, identifikovat spouštěče bolesti a předcházet jí. Zdůrazňuje, že vývoj těchto aplikací potřebuje čas a týmovou spolupráci lékaři a pacienty ochotnými k testování, aby se podařilo skloubit všechny důležité informace a postupy do uživatelsky příjemné a fungující aplikace, která pomůže se zvládnutím nemoci.

Podobných aplikací spojených s managementem konkrétního onemocnění je k dispozici zatím velmi málo, protože při jejich vývoji je nutné respektovat mnoho zákonných omezení a ani cílové skupiny nejsou významně velké. Navíc pacient v Čechách ani v Evropě zatím není ochotný za aplikace tohoto typu platit. Přesto takové aplikace mohou pacientům s určitými zdravotními obtížemi významně pomoci. „Trend zapojit do aktivního přístupu k nemoci mobilní telefon pacienta stojí na startu. V koučování nemocných pomocí mobilních aplikací vidím budoucnost, protože významně podporuje motivaci dodržovat léčebný režim. Takové aplikace jsme vyvinuli jako jedni z prvních,“ shrnuje Mgr. Krotký.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail