O Jamieson Vitaminovou akademii byl opět velký zájem
Foto zdroj: Jamieson Vitaminova akademie

Druhý ročník JamiesonTM Vitaminové akademie, odborné akce zařazené do systému kontinuálního vzdělávání SLeK a SK MTP, se uskutečnil koncem září v košickém hotelu Yasmin. O akreditovaný seminář, na kterém byli prezentovány nejnovější informace z oblasti výživy a zdraví, projevilo zájem až 150 farmaceutů.

S přednášejícími z řad odborníků ze Slovenska i České republiky sdíleli účastníci podstatná témata ze světa zdravé výživy a prevence. Odborný program pro farmaceuty zajistili významní erudovaní přednášející – PharmDr. Ondrej Sukeľ, prof. MUDr. Daniel Pella, Ph.D., doc. MUDr. Peter Jackuliak, Ph.D., MPH, MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., PharmDr. Lukáš Jaroščiak a PharmDr. Peter Stanko. V úvodním video projevu účastníky pozdravil Marck Hornick, prezident společnosti Jamieson Laboratories, Ltd., významného světového výrobce přírodních vitaminů s téměř stoletou tradicí, který ocenil výjimečný zájem lékárníků vzdělávat se.

Nejenom na legislativní rámec týkající se výživových zdravotních tvrzení, ale i na úlohu péče lékárníka o pacienta v oblasti výživy, poukázal v otvírací přednášce semináře PharmDr. Ondrej Sukeľ – prezident SLeK. Zdůraznil v ní zodpovědnou úlohu farmaceutů i při výdeji doplňkového sortimentu. Mimo jiné uvedl, že jelikož pacienti důvěřují zkušenostem a profesionalitě lékárny a často žádají lékárníka o profesionální radu, farmaceut by jim měl umět pomoci zorientovat se v obrovské nabídce doplňků stravy a správně se rozhodnout při výběru se zřetelem na jejich zdravotní stav, věk a životní styl. V souvislosti s tím, zda jsou ale lékárníci na zájem pacientů o doplňky stravy dostatečně připraveni a dokážou poskytovat kvalifikované poradenství, uvedl studii IJCP (International Journal of Clinical Pharmacy), která zkoumala úroveň znalostí farmaceutů o doplňcích stravy a úroveň porozumění jejich účinkům. Studie poukázala na průměrné, 64% vědomostní skóre farmaceutů a potřebu systematické širší edukace farmaceutů o problematice doplňků stravy.

Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., z II. kardiologické kliniky UPJŠ LF a VÚSCH, Košice se ve své přednášce věnoval možnostem, jak odlehčit farmakoterapii pacienta. Na příkladu doplňování omega-3 polynenasycených mastných kyselin, koenzymu Q10 a selenu při kardiovaskulárních onemocněních poukázal na významnou úlohu doplňků stravy při podpoře zdraví pacientů s onemocněním srdce a cév.

Důležitou úlohu zinku v lidském organismu připomněl PharmDr. Lukáš Jaroščiak z Lékárny Salvator a Synka, Terchová. Zdůraznil, že zinek je jedním z nejdůležitějších organizátorů a usměrňovačů základních fyziologických procesů těla a duše. PharmDr. L. Jaroščiak poukázal na výsledky klinických studií, ze kterých vyplynulo, že nejlepší biologicky dostupný pro organismus je zinek ve formě glukonanu zinečnatého či orotátu zinečnatého – v porovnání s jinými zinečnatými solemi jsou o mnoho šetrnější k trávicímu systému.

Zkušený internista, doc. MUDr. Peter Jackuliak z V. interní kliniky LFUK, Bratislava se ve své prezentaci zaměřil na nové poznatky o účincích vitaminu D3.  Podtrhl nejen jeho pozitivní působení na kostní metabolismus, zvláště u žen, ale i při diabetu 2. typu, onemocněních ledvin či onkologických onemocněních. Upozornil, že jeho absence je rizikovým faktorem vzniku mnoha dalších onemocnění – srdečních, nervových i duševních. Zdůraznil nevyhnutelnost suplementace vitaminu D3 v souvislosti s posilováním imunity a ochranou proti bakteriím a virům, jelikož jeho deficit v celé populaci je stále vyšší. Zároveň upozornil na důležitou roli vitaminu D3 při mnoha autoimunitních onemocněních (revmatoidní artritida, zánětlivá onemocnění střev, skleróza multiplex, psoriáza). Početné studie dokazují, že vitamin D3 může pomoci významně snížit riziko jak běžných, tak chronických onemocnění.

Stále aktuální problematiku zpomalování progrese rozumových poruch přiblížil MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. z Ústavu farmakologie, 3. LF UK, Praha ve svojí přednášce Mozek až na prvním místě, aneb efektivní podpora mentálních a kognitivních funkií vhodně zvolenou suplementací. Vyzdvihl úlohu antioxidantů při povzbuzování činnosti mozkových buněk. Poukázal na výsledky několikaletého výzkumu, které potvrdily, že kognitivním poruchám je možné správnou výživou předcházet, a jejich počáteční stadia příznivě ovlivnit a do jisté míry zvrátit. Optimální příjem vitaminů, minerálů či extraktů rostlin s antioxidačním účinkem přímo ovlivňuje kognitivní funkce, zejména (ale nejenom) u starších lidí, jelikož obecně právě oni trpí větším výživovým deficitem.

Pozoruhodně účinnými v zpomalení progrese Alzheimerovy i Parkinsonovy choroby, ale i dalších kognitivních poruch u pacientů, kteří ještě nezačali medikamentózní léčbu, se ukázaly vitaminy D, E, C, spolu s vitaminy skupiny B (zejména vitaminy B6, B12 a kyselina listová), ale též koenzym Q10 či omega-3 mastné kyseliny obsažené v rybích olejích a lněném oleji.

PharmDr. Peter Stanko z Farmaceutické fakulty UK, Bratislava ve své přednášce objasnil důležitou úlohu hořčíku při enzymatických reakcích – zúčastňuje se více než 300 enzymatických reakcí, které vedou k jeho následnému uvolnění. Když je oslabená armáda enzymů, které jsou závislé na hořčíku, začínají se u nás projevovat některé charakteristické symptomy, jako jsou například bolesti hlavy, migréna, nespavost, svalové napětí aj.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail