Češi dodržují opatření proti koronaviru méně než na jaře

I přes mnohonásobně vyšší počty pozitivně testovaných osob poklesl od dubna výrazně podíl lidí, kteří dodržují jednotlivá opatření proti koronaviru. Lidé polevili zejména v dodržování sociální distance. Od léta roste pocit ohrožení koronavirem, aktuálně se ho obává 71 % populace. Roste také nespokojenost s postupem, který Česká republika zvolila pro boj s koronavirem. Zjištění vyplývají z aktuální, již 6. vlny výzkumu agentury Ipsos.

Ipsos situaci monitoruje od vyhlášení nouzového stavu v březnu 2020. Aktuální výzkum probíhal ve dnech 8. až 12. října, tedy těsně před tím, než vláda dále zpřísnila preventivní opatření, například uzavření škol, omezení shromažďování atd.

Oproti dubnu výrazně poklesl podíl lidí, kteří dodržují jednotlivá bezpečnostní opatření proti koronaviru. Přitom průměrný denní přírůstek pozitivně testovaných byl v termínu dubnového výzkumu 68, během říjnového výzkumu mnohonásobně větší – 5 212.

Nejvíce lidé polevili v dodržování sociální distance. V dubnu omezovalo osobní styk se známými 62 % lidí, 57 % uvádělo, že zůstává doma a vychází jen v případě nutnosti. Obojí nyní uvádí pouze 30 %. Významný pokles je také u nošení ochranných rukavic (pokles z dubnových 35 % na současných 10 %), dále pak v pravidelném nošení roušky, omezení využívání MHD, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, ale i pravidelném mytí rukou.

„Je překvapivé, že disciplína Čechů od dubna tak výrazně poklesla navzdory statistikám o dalším negativním vývoji pandemie v ČR. V přísném dodržování opatření polevily všechny socio-ekonomické skupiny, snad vyjma nejstarší věkové kategorie nad 66 let. Například v osobním lockdownu, tedy vycházení jen v nejnutnějších případech, nejvíce polevili mladí lidé do 29 let a také obyvatelé velkých měst nad 100 tisíc obyvatel. V omezování kontaktů se známými velmi polevily ženy, zatímco v dubnu kontakty omezovaly dvě třetiny z nich, nyní je to jen jedna třetina,“ říká k výsledkům Jakub Malý, ředitel Ipsos.

 

Obavy z koronaviru opět rostou

Po poklesu během léta opět roste pocit osobního ohrožení koronavirem, aktuálně se ho obává 71 % populace, což je srovnatelné se situací v polovině března, tedy po vyhlášení jarního nouzového stavu. Desetina populace uvádí, že se koronavirem rozhodně necítí ohrožena. Dlouhodobě mají největší obavy zejména lidé starší 65 let.

Od července také rostou obavy z dopadu koronaviru na zaměstnání či zdroj obživy, aktuálně obavy uvádí 58 % populace. Obavy jsou větší u lidí v produktivním věku 30 až 49 let, lidí s nižším vzděláním a také u více početných rodin.

S rostoucími počty pozitivně testovaných roste také podíl lidí, kteří osobně znají někoho, u koho se onemocnění koronavirem potvrdilo. V srpnu někoho s potvrzenou nákazou koronavirem znalo 18 % Čechů, nyní je to 44 %. Čtvrtina lidí (25 %) zná někoho, kdo kvůli dopadům pandemie koronaviru přišel o práci.

 

Důvěra lidí v postup řešení klesá

Od května výrazně poklesl podíl lidí, kteří jsou přesvědčeni, že Česká republika zvolila v boji s koronavirem optimální postup. V květnu to uvádělo 79 % populace, nyní pouze 35 %. Pozitivní hodnocení roste s věkem, mezi mladými do 29 let hodnotí postup ČR jako optimální 22 %, mezi lidmi staršími 65 let je to 52 %.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail