ZP MV ČR podpoří projekt LUCAS

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR) podepsala koncem srpna s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS), společností OAKS Consulting s.r.o. (OAKS) a Českou lékařskou společností JEP Memorandum o spolupráci na projektu LUCAS (LUng CAncer focuS). Projekt vznikl v červnu 2018 a je zaměřen na sběr dat týkajících se komplexní péče o pacienty s rakovinou plic (bronchogenní karcinom) od chvíle stanovení diagnózy po celou dobu léčby.

„Účastí v projektu chceme zvýšit informovanost našich pojištěnců o zákeřné rakovině plic. Jde nám o to podpořit jejich zájem o včasnou diagnostiku a také sdílet naše data s daty z registru, která z běžného vykazování poskytované a hrazené zdravotní péče nezjistíme. Chceme se tak zapojit do sledování kvality péče o pacienty s nádorem plic,“ okomentoval vstup pojišťovny do projektu MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel ZP MV ČR.

Epidemiologická data bronchogenního karcinomu ukazují, že jde o nejčastější příčinu úmrtí na nádor. V roce 2020 figuruje na pátém místě všech příčin úmrtí. Pětileté přežití zaznamenává toto onemocnění u pouhých 16 procent nemocných.

 

Diagnóza přichází pozdě

Ročně nemoci podlehne 5400 lidí. Bývá většinou diagnostikována pozdě, a to v době, kdy se u pacienta objeví potíže, jedná se často již o nádor v pokročilém stádiu onemocnění. Příčin vzniku onemocnění je pravděpodobně více, ale až 85 % úmrtí na karcinom plic je přičítáno kouření cigaret. Nemoc se projevuje přetrvávajícím kašlem, vykašláváním krve, opakovanými plicními infekcemi, úbytkem hmotnosti, dýchavičností.

Podle Davida Kostky lze vzájemnou spoluprací pomoci v lepší organizaci péče, včas identifikovat regiony s problémem v místní a časové dostupnosti, posílit zapojení dalších center pneumoonkologické péče do projektu, sledovat výsledky jejich práce a podpořit spolupráci pojištěnců.

ZP MV ČR plánuje připravit bonifikační program kvality péče, který by měl být spuštěn v průběhu roku 2021 a podpořit vstup dalších poskytovatelů do projektu.

 

Jediný svého druhu

„Projekt LUCAS je jediný projekt svého druhu a v současné podobě jedním z prvních e-health projektů uvedených do reálného života. Umožňuje mapovat jak široký rozsah, tak detailní strukturu péče v reálném čase, díky čemuž slouží jako efektivní nástroj pro odhalování slabin a zvyšování kvality péče o pacienty s bronchogenním karcinomem,“ konstatuje prof. MUDr. Martina Vašáková Ph.D. z pneumologické kliniky 1. LF a FTN.

V projektu LUCAS je aktuálně zapojeno sedm center (FN Motol, Thomayerova nemocnice, Nemocnice Na Bulovce, FN Brno, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Plzeň) a za dva roky od spuštění je v něm zařazeno 2456 pacientů, což představuje cca 22 % z celkového počtu nově diagnostikovaných pacientů s bronchogenním karcinomem v ČR.

Od poloviny roku 2019 probíhá shromažďování a vyhodnocování dat z velké části automatizovaně, což umožnuje do projektu zapojit prakticky všechny poskytovatele zdravotních služeb pečující o pacienty s touto závažnou diagnózou.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail