Hladinu glukózy si pravidelně měří méně než polovina Čechů s diabetem 2. typu

Data Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazují, že mnoho lidí s diabetem si neměří hladinu glukózy tak často, jak to doporučuje jejich lékař. Tento závěr je podpořen nedávným průzkumem společnosti Abbott. Průzkum „Já a cukrovka“ byl provedený mezi 219 českými diabetiky 2. typu. Hlavním výstupem je zjištění, že 50 % respondentů si neměří hladinu glukózy pravidelně, a dalších 25 % si ji neměří vůbec.

Počet lidí s diabetem roste celosvětově a Česká republika není výjimkou. Údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ukazují, že více než milion lidí (zhruba 10 % populace) je léčen pro diagnózu diabetu. Kromě toho až 3 % populace trpící diabetem zatím nebyla diagnóza odhalena. Velkou většinu pacientské populace, zhruba 90 %, tvoří lidé s cukrovkou 2. typu (diabetes mellitus 2. typu). Pravidelné sledování hladiny glukózy je spolu s vhodnou léčbou pro kontrolu diabetu zásadní.

„Pravidelné měření glykémie je velice důležité zejména v okamžiku, je-li pacient s diabetem 2. typu léčen injekčně podávaným inzulínem. Pokud léčba vyžaduje aplikaci více injekcí denně, pak by si pacienti měli měřit glykémii přibližně 4krát denně a v některých případech i častěji,” říká diabetolog MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dále dodává: „Pravidelné měření glykémie také snižuje riziko hypoglykémie, která je doprovázena nepříjemnými příznaky a v nejtěžších případech může vést až ke ztrátě vědomí a úmrtí pacienta. Při kontrole u lékaře pak výsledky pravidelného měření glykémie slouží jako základ k optimalizaci a individualizaci léčby pacienta.“

Z výsledků průzkumu také vyplynulo, že 47 % diabetiků 2. typu nebylo poučeno o tom, jak často by si měli měřit hladinu glukózy. Ve věkové skupině lidí starších 45 let toto číslo dokonce dosahovalo 55 % respondentů.

Do průzkumu byli zahrnuti respondenti s různými způsoby léčby odpovídajícími závažnosti jejich stavu – od jedinců pečlivě dodržujících dietární opatření přes pacienty užívající léky na předpis (takzvaná antidiabetika) až po ty, kteří si denně injekčně podávají inzulín. Bylo zjištěno, že dodržení časového harmonogramu měření hladiny glukózy bylo obtížné pro všechny respondenty průzkumu bez ohledu na závažnost jejich onemocnění.

Hlavní zjištění:

  1. Ve věkové kategorii nad 55 let si 55 % diabetiků 2. typu hladinu glukózy neměřilo pravidelně a třetina si ji neměřila vůbec.
  2. 47 % diabetiků 2. typu nebylo poučeno o tom, jak často by si měli měřit hladinu glukózy. Ve věkové skupině lidí starších 45 let toto číslo dokonce dosahovalo 55 % respondentů.
  3. 41 % lidí si měřilo hladinu glukózy méně často, než jim doporučil jejich lékař.
  4. 25 % respondentů si zapomíná měření provést. Tento důvod byl nejčastěji udáván ve skupině mladých pacientů (27–35 let); provést měření jich zapomnělo 40 %.
  5. Téměř ¾ respondentů (72,1 %) používá k měření hladiny glukózy glukometr.
  6. 20 % respondentů si neměří hladinu glukózy kvůli bolesti při vpichu do prstu.

Management diabetu a pomoc při zlepšení kontroly hladiny glukózy usnadňují lidem nové technologie, jako je například systém FreeStyle Libre od společnosti Abbott. Dnes již není třeba pro stanovení hladiny glukózy provádět vpich do prstu za účelem získání kapky krve, například po vydatném obědě. Hladinu glukózy lze nyní automaticky měřit pomocí senzoru, který je umístěný na zadní straně horní části paže až 14 dní.

„Glukózové senzory přinášejí nové a do značné míry revoluční možnosti ve snaze zlepšit kompenzaci pacientů s diabetem. Senzory lze s úspěchem použít v situacích, ve kterých glukometry běžně selhávají, a to i v případech, kdy si pacient měří glykémii mnohokrát denně. Ani časté měření pomocí glukometrů totiž nedokáže dostatečně postihnout trend budoucího vývoje glykémie, navíc k řadě ‚poklesů‘ a ‚vzestupů‘ glykémie dochází bez povšimnutí mezi jednotlivými měřeními,“ uvádí diabetolog Jan Šoupal.

Analýza uživatelských dat z reálné klinické praxe o využití systému FreeStyle Libre potvrzuje, že častější měření hladiny glukózy vede k její lepší stabilizaci. Data získaná od více než 2 milionů jednotlivců v 50 zemích světa ukázala, že:

1/ Uživatelé si kontrolovali hladinu glukózy v průměru 12× denně.

2/ Stanovená hladina HbA1c (průměrná hladina glukózy v rozmezí 90 dnů) se při častějším měření hladiny glukózy snížila z 66,2 na 50 mmol/mol.

3/ Uživatelé, kteří si měřili hladinu glukózy častěji, zkrátili čas hypoglykémie (nízké hladiny glukózy) o 31 % ve srovnání s diabetiky, kteří měření neprováděli často.

4/ Uživatelé, kteří si měřili hladinu glukózy častěji, vykazovali signifikantně kratší dobu hyperglykémie (vysoké hladiny glukózy) během dne ve srovnání s diabetiky, kteří měření neprováděli často.

Klinická data i data z reálných měření poukazují na konkrétní výhody, které užívání FreeStyle Libre přináší: zlepšení kontroly hladiny glukózy, udržení hladiny glukózy v požadovaných hodnotách, zlepšení kvality života, snížení počtu hospitalizací souvisejících s komplikacemi diabetu a prokazatelné snížení nákladů.

„Systém FreeStyle Libre zásadně mění způsob, jakým lidé kontrolují svůj diabetes. Ať už byli uživatelé motivováni k proaktivním úpravám na základě trendových šipek, nebo jen pozorně udržovali svou hladinu glukózy v požadovaných hodnotách, výsledky reálných uživatelských dat ukazují, že lidé o svůj zdravotní stav více pečovali, pokud měli k dispozici ta správná data,“ říká Alexander Seibold, Medical Director pro Evropu, Střední východ a Afriku ve společnosti Abbott Diabetes Care.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail