Pojišťovna nabízí seniorům příspěvek na vyšetření poruch paměti

Ještě před dvaceti lety tvořili senioři 13,9 % obyvatel České republiky, dnes je tento podíl téměř 20% a podle odhadů by měl do roku 2050 vzrůst na 28,6 %. Vysoký věk není nemoc, je však rizikovým faktorem pro vznik řady nemocí. Péči o zdraví, a to jak tělesné, tak i mentální, je proto v seniorském věku potřeba věnovat zvýšenou pozornost.

„Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) eviduje mezi svými více než 1 300 000 klienty necelých 225 000 lidí starších 65 let. Přestože tvoří pouze 17 procent všech klientů pojišťovny, výdaje na jejich léčbu představují bezmála 40 procent celkových výdajů ZP MV ČR,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR (ZP 211). Tento nepoměr není ničím překvapivý, pouze dokresluje skutečnost, že se zvyšujícím se věkem dochází k postupnému oslabování funkcí těla i orgánů a člověk se stává mnohem náchylnější k nejrůznějším onemocněním. Nelze přitom určit přesný věk, kdy u člověka stáří nastoupí. Jedná se totiž o vysoce individuální záležitost, kterou kromě genů výrazně ovlivňují faktory související s dosavadním životním stylem – a to jak ty příznivé, jako je například pravidelný pohyb, tak ty nepříznivé, jako je letité kouření či špatné stravování.

Prevence a včasný záchyt nemocí u seniorů je i jedním z cílů preventivních programů ZP 211. „Našim klientům nabízíme možnost čerpat příspěvky až do výše 500 Kč ročně na některá vyšetření, jež nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se například o vyšetření na zjištění diabetu, osteoporózy nebo srdečně-cévních onemocnění,“ upřesňuje Hana Kadečková, a dodává: „Jelikož se ve stáří zhoršují také kognitivní funkce, lze tento příspěvek využít rovněž na vyšetření poruch paměti a kognitivních funkcí nebo na pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti.“

 

Nemoc více osob – demence

Ve stáří dochází k poklesu fyziologických funkcí a tyto změny se projevují také na funkci a struktuře mozku. S věkem se snižuje plasticita myšlení, starší člověk se hůře soustředí, snižuje se i schopnost zapamatovat si věci, dochází ke změnám u smyslových orgánů a celkovému zpomalení psychomotoriky. Lehké poruchy jsou přirozenou součástí stárnutí a nemusí nutně znamenat přítomnost neurologického onemocnění. Mírnou kognitivní poruchu na sobě pozoruje každý pátý český senior.

Zhruba 100 tisíc seniorů u nás ale trpí těžkými poruchami paměti a dalších mozkových funkcí – tzv. demencí. Takto nemocní již mají omezenou schopnost provádět běžné denní aktivity a jsou odkázáni na pomoc druhých, i proto se o demenci hovoří jako o nemoci více osob. Podíl takto postižených seniorů stále narůstá, i proto je současným úkolem péče o seniorskou populaci především včasný záchyt demence v raných stádiích. Mezi základní vyšetření patří osobní a rodinná anamnéza, spolu s řadou interních, neurologických a laboratorních vyšetření. Ke stanovení kognitivního postižení se používají také testy, pomocí kterých lze v krátkém čase v běžné ordinaci pacienty vyšetřit. I na tyto testy poskytuje Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR svým klientům finanční příspěvek z fondu prevence.

 

Pravidelný trénink svalů i mozku

Mozek je možné trénovat podobně jako svaly. A právě pravidelný trénink kognitivních schopností je doporučován při léčbě lehkých a středních poruch mentální výkonnosti. Znamená to nutit mozek neustále pracovat, zásobovat ho informacemi, a celkově tak stimulovat mozkový metabolismus. Díky tomu lze zpomalit patologické biochemické procesy a posílit spojení mezi neurony. Stáří tak nemusí nutně znamenat období rezignace a pasivity. Právě pravidelný mentální i tělesný trénink může být cestou, jak lze kvalitu života zlepšit i v seniorském věku.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail