Tři čtvrtiny Čechů mají doma staré léky

Z březnového průzkumu společnosti Pilulka Lékárny vyplynulo, že Češi mají v domácí lékárničce často léky, které už neužívají – tři ze čtyř dotázaných odpověděli, že mají doma léky, které jim zbyly po předchozí léčbě, a každý pátý dotázaný kupuje léky do zásoby.

Většina dotázaných vrací průběžně nepotřebná léčiva zpět do lékárny, pětina Čechů však léky vyhodí do koše společně s ostatním odpadem, což má negativní vliv nejen na životní prostředí. Deset procent dotázaných s nepotřebnými léky nic nedělá, prostě je nechává ležet doma.

„Nepoužitelná léčiva musí být odstraněna včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat nebo ke kontaminaci životního prostředí. Proto se tyto odpady musí odstraňovat ve spalovnách nebezpečných odpadů,“ potvrzuje Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí ČR. Léky jsou totiž legislativou definovány jako nebezpečný odpad, a proto by s nimi taky tak mělo být zacházeno.

Odborníci doporučují pravidelně kontrolovat domácí lékárničku a všechny léky, u nichž vypršela doba použitelnosti, dále neužívat. „Doba použitelnosti je u různých druhů léčiv a lékových forem odlišná. Na každém léčivu je uvedena expirace a způsob uchovávání – vhodná teplota nebo zákaz vystavování teplu či mrazu. Jestliže pacient užívá lék poté, co expiroval nebo jej nevhodně skladoval, není zaručena jeho bezpečnost, kvalita ani účinnost,“ říká PharmDr. Kateřina Nesejtová z Pilulka Lékárny.

Nejjednodušší řešení, jak naložit s nepotřebnými léky, je odnést je do jakékoliv lékárny, která zajistí jejich bezpečnou likvidaci. Jedinou výjimku tvoří léčiva, která přichází do styku s organismem – tedy injekční lékové formy. V tento okamžik se léčivo stává biologickým odpadem, který lékárna nesmí likvidovat, pokud nemá speciální kontejner. Dalším možným řešením je odevzdání nepotřebných léků kurýrovi Pilulka Auta. „Všichni zákazníci internetové lékárny Pilulka.cz, kteří využívají dopravu Pilulka Auto, mohou léky odevzdat přímo našemu řidiči. Ten je následně předá lékárníkovi v Pilulka Lékárně, který je bezpečně zlikviduje,“ doplňuje Martin Kasa, spolumajitel společnosti.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail