Lékárníci dospěli k dohodě se zdravotními pojišťovnami

Na jednání v rámci Dohodovacího řízení pro rok 2021, které se konalo 28. května, dospěli poskytovatelé lékárenské a klinicko-farmaceutické péče a zástupci zdravotních pojišťoven k dohodě o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2021.

Na základě uvedené dohody je za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů stanovena úhrada ve výši 16 Kč, přičemž nebude uplatňována limitace takzvaným referenčním obdobím. Po skončení hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli 12 Kč za každé převedení listinného receptu do elektronické podoby.

V rámci dohody byly stanoveny i další parametry, které se týkají fondu na podporu lékáren v oblastech potenciálně ohrožených rizikem nedostupnosti lékárenské péče, pro nějž je vyčleněno 48 milionů korun. Kritéria na podporu lékáren ve zmiňovaných oblastech budou stanovena a zveřejněna do 30. září 2020.

Poskytovatelé lékárenské péče se se zdravotními pojišťovnami také dohodli na bonifikaci za pohotovostní službu, tedy zajištění provozu lékáren 24 hodin denně po sedm dní v týdnu. Bonifikace má formu dohodnuté měsíční paušální platby. Vyčleněno na ni bude 10 milionů Kč, a také v tomto případě budou pravidla a podmínky bonifikace dohodnuty do 30. září 2020.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail