Průzkum odhalil pokles vydaných léků na recept v nemocničních lékárnách

Cílem opakovaného průzkumu, který 17. dubna 2020 provedla Sekce nemocničních lékárníků ČFS mezi 99 nemocničními lékárnami, bylo zjistit, jak se v nich projevují opatření proti epidemii covid-19 s měsíčním odstupem od průzkumu prvního, jenž byl proveden letos v březnu.

Průzkumu se zúčastnilo 73 % (v březnu 68 %) všech nemocničních lékáren od těch přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR (celkem 22), přes krajské (39 nemocnic), městské až po soukromé. Sto procent dotazovaných (96 % v březnu) nadále provozuje i výdej léčiv veřejnosti, liší se pouze způsob zavedených opatření. Výdej přes pohotovostní okénko volí v současnosti pouze 28 % lékáren, 77 % si nechalo nainstalovat ochranu výdejních míst v podobě bariéry ze skla/plexiskla. Naprostá většina lékáren (74 %, ty ostatní mají výdej pouze přes okénko) omezuje počet pacientů současně se vyskytujících v lékárně. Významně častěji se v dubnu využívá měření teploty pacientů při vstupu do areálu nemocnice (47,9 % oproti 27,9 % v březnu).

Pokud jde o ochranu zdravotnickému týmu, stále existují mezi nemocničními lékárnami významné rozdíly. Respirátory min. třídy FFP2 v lékárnách po celou dobu expedice využívá 47 % respondentů (oproti pouhým 16,2 % v březnu). Navíc pro případ výdeje léčiv rizikovému pacientovi byly respirátory dostupné v dalších 20,5 % (v březnu jen 4,4 %). Osmašedesát procent lékáren má možnost při expedici využít ochranný štít nebo brýle. Pouze ve dvou lékárnách expeduje i v dubnu s ústenkou jen část personálu. Co je důležité, 82 % lékáren má definován vnitřní předpis, podle kterého je používání daných ochranných pomůcek povinné pro všechny expedující lékárníky.

Pětadevadesát procent lékáren uvádí, že má dostatek osobních ochranných pomůcek (OOP) minimálně na týden provozu, přičemž velká většina (84 %) využila vedle dodávek od nemocnice/kraje i respirátory od České lékárnické komory. Tři lékárny se musely spolehnout pouze na respirátory zajištěné díky iniciativě ČLnK. Výrazně se ale lišila doba, po kterou byl v jednotlivých zdravotnických zařízeních dostatek OOP. Zatímco v některých nemocnicích byly od začátku dostupné respirátory FFP2 i pro lékárnu (17,8 %), většina lékárníků byla dlouho odkázána jen na ústenky, respirátory byly k dispozici později. U 14 % lékáren trval nedostatek OOP déle než dva týdny a jedna lékárna uvádí, že nedostatek OOP trvá dodnes. Kromě ústenek se v lékárnách řeší i dostupnost rukavic.

Lékárníci také odpovídali na dotaz, jak se přijatá opatření v lékárně a zejména útlum péče v ambulancích nemocnice podepsaly na obratu nemocniční lékárny. Téměř 50 % lékáren uvádí, že pokles počtu vydaných receptů oproti stejnému období v roce 2019 byl mezi 20 až 50 %, navíc dalších 26 lékáren (36 %) vydalo receptů méně než polovinu. Pouze 10 % respondentů uvedlo, že ztráty počtu receptů (tudíž i obratu lékárny) jsou nižší než 10 %.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail